Unødvendig stivbent fra byrådet

Å sette en byggegrense på fire etasjer i Bergen sentrum er en dårlig idé.

PROTESTERER: Flere av de største eiendomsaktørene i Bergen er kritisk byrådets forslag til nye krav til byggehøyder. Fra venstre: Jorunn Nerheim (Obos), Ole Kleppe (Bob), Tor Instanes (GC Rieber Eiendom), Gro Boge (DNB Næringseiendom) og Espen Børhaug (Bergen Næringsråd). Tobias Willumstad Myrland

Det er en stor fordel i byggesaker at kommunens krav til utbyggerne er tydelige og fornuftige. I byrådets arbeid med kommuneplanens arealdel har dette gått skeis.

I fredagens BT sto fire av byens større utbyggere frem med sine frustrasjoner, etter at byrådet har lagt inn nye krav for fortettingssonene.

Det første går ut på at byggehøyder «som hovedregel ikke (skal) overstige fire etasjer eller 15 meter». Det andre at byggehøyden «som hovedregel» ikke skal overstige 90 prosent av byromsbredden.

Utbyggerne mener kravene vil gi så små arealer at nybygg blir svært dyre, eller ulønnsomme. Dessuten vil det umuliggjøre variert bebyggelse og spillerom for arkitektoniske kvaliteter.

Les også

Eiendomsbransjen sjokkert over makshøyde på fire etasjer

Byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti (Ap), sier formuleringen i «hovedregel» bare må tolkes som et utgangspunkt, og at en både kan vurdere høyere og lavere bygg.

I beste fall er punktet da bare en klossete formulering, som Trytis saksbehandlere vil tolke svært fleksibelt. Mer sannsynlig er det at de vil følge regelens bokstav, og la fire etasjer blir normen.

Da vil vi sitte igjen med en by som blir langt kjedeligere og dyrere enn nødvendig.

Det hadde vært langt bedre å si at høydene skal variere mellom for eksempel to og åtte etasjer, som adm. direktør Gro Boge i DnB Næringsbygg foreslår. Så kunne en for eksempel lagt inn et krav om fire etasjer som et gjennomsnitt.

Mye tyder på at intensjonen til byrådet har vært god. Ifølge Tryti kom regelen fordi mange innbyggere reagerer på høye bygg i byens fortettingsområder.

Fortettingen av byen langs transportårene er et viktig for å få en god og klimavennlig byutvikling. Men da er det viktig at intensjonen ikke blir misbrukt av utbyggere som naturligvis ønsker maksimal utnytting av sine tomter. Det betyr at de ønsker å bygge i høyden.

Derfor er det viktig at byrådet holder igjen der det trengs, for å sikre innbyggernes interesser. Men denne balansegangen mellom utbyggere og fellesskapet blir best ivaretatt gjennom klare og forståelige krav.

Å legge opp til omfattende dispensasjonssøknader, slik byrådets nye krav ser ut til å gjøre, er en formålsløs sløsing med tid og krefter.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».