Staten må ta ansvar

Staten må sikre personer under vergemål mot tap. Det er uredelig å lempe risikoen over på svake parter.

Publisert: Publisert:

MÅ RYDDE OPP: Karin Andersen (SV) i forvaltningskomiteen på Stortinget krever at justisministeren rydder opp, slik at personer under vergemål blir sikret mot tap som vergen påfører dem. Kravet er betimelig, skriver BT på lederplass. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

En verge stjal 200.000 kroner fra et utviklingshemmet brødrepar i Trondheim. Like etterpå døde vergen. Boet er tømt for midler, og staten nekter å dekke tapet. Staten betaler nemlig bare erstatning hvis staten har gjort en feil, oppsummerer NRK.

En slik regel er hjerterå, og går hardt ut over mennesker som allerede er i en vanskelig situasjon. Når myndighetene går god for en verge, må de også ta konsekvensene av sine feilvurderinger. Det er urimelig å lempe risikoen over på svake og sårbare parter.

I saken om trondheimsbrødrene konkluderte Statens sivilrettsforvaltning med at Fylkesmannen hadde fulgt gjeldende lover og regler. Dermed ble kravet om erstatning avslått.

Karin Andersen (SV) i forvaltningskomiteen på Stortinget mener det er urimelig, og krever at justisministeren rydder opp. «Det er staten som vedtar vergemål. Då er det nokon som skal hjelpe deg og passe på pengane dine – ikkje ta dei», sier hun til NRK.

Andersen har gode innvendinger, og kravet er betimelig. Reglene må endres, slik at personer under vergemål blir sikret mot tap som vergen påfører dem.

Svaret fra justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) før han gikk ut i permisjon er imidlertid formalistisk og lite oppløftende.

Han trekker frem at den som volder skaden er ansvarlig for det økonomiske tapet. Det er et greit utgangspunkt for statens erstatningsansvar. Problemet er at en slik regel slår svært urimelig ut i vergemålssakene.

De som blir satt under vergemål trenger hjelp til å ivareta interessene sine, fordi de av ulike grunner ikke er i stand til å gjøre det selv. Det er staten som står for utnevning og oppfølging av vergekorpset. Staten skal føre kontroll med vergemålsforvaltningen og sørge for at den fungerer etter sin hensikt. Da kan ikke staten i neste omgang fraskrive seg alt ansvar dersom noe går galt.

Vi kan ikke akseptere systemer som gjør sårbare mennesker enda mer sårbare. Det er uredelig å la svake parter ta risikoen for økonomisk kriminalitet de ikke har noen mulighet for å avverge eller beskytte seg mot.

Dersom det ikke finnes andre måter å dekke tapet på, må staten garantere for at personer under vergemål ikke blir skadelidende.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».