Et kraft-kompromiss til å leve med

Gitt den harde motstanden i parti og fagbevegelsen, er Arbeiderpartiets løsning i Acer-saken gledelig.

Publisert:

LØSNING: Onsdag ga landsstyret i Arbeiderpartiet stortingsgruppen fullmakt til å stemme for norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer. Det er godt nytt, skriver BT på lederplass. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Motstanderne av norsk tilslutning til EUs energibyrå Acer har de siste ukene svinget seg opp til de helt store høyder, eller dybder, alt etter som en ser det. I kommentarfeltene blir en tilslutning til Acer og EUs tredje energimarkedspakke av enkelte fremstilt som landsforræderi.

Følelsene denne saken har skapt er ute av proporsjoner i forhold til sakens innhold. Tilslutning til Acer har ingenting med hjemfallsretten eller offentlig eierskap til vannkraften å gjøre, som jussprofessor Henrik Bjørnebye understreket nylig.

Acer skal fremme samarbeid og løse tvister mellom de nasjonale regulatorene, som i Norges tilfelle er NVE. Verken Acer eller tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke vil flytte myndighet over nye strømkabler til utlandet fra Stortinget til EU/Acer.

Norges nasjonalforsamling vil med andre ord selv ha kontroll med den eneste faktoren som kan påvirke norske strømpriser, kabler som kan øke eksporten til utlandet.

Les også

Støre trosset LO–Ap sier betinget ja til Acer

At ansatte i den kraftkrevende industrien er redde for alt som kan øke strømprisen, og dermed svekke konkurransefordelen til industrien, er naturlig. Når et samlet LO har krevd utsettelse av tilslutningen, skyldes det en frykt for hva Acer og EUs energipolitikk kan utvikle seg til på sikt.

Det er en frykt en må ta på alvor, selv om lite tyder på at de har særlig grunn til å være redde.

I Stortinget har frykten grepet opposisjonspartiene SV, Sp og KrF, som vil stemme mot tilslutningen. Regjeringen er dermed avhengig av Arbeiderpartiet for å få vedtaket gjennom.

For Ap ville den enkle løsningen vært å tilslutte seg opprøret, som går langt inn i partiets egne rekker. Men det ville vært å forlate partiets mangeårige linje som et ansvarlig styringsparti, med EØS-avtalen som ett av fundamentene.

Derfor er det bra at landsstyret onsdag kom frem til et kompromiss i saken. Partiet sier ja til Acer og energimarkedspakken, men varsler samtidig omkamp dersom det viser seg at EU truer selvråderetten i kraftsektoren.

I tillegg bruker de saken til å presse regjeringen til å gi staten monopol på strømkabler til utlandet, noe som sikkert vil glede kjernevelgerne.

Gitt motstanden i både Ap og fagbevegelsen er dette en akseptabel løsning. Alternativet er at forslaget ikke får flertall.

Ap sikrer dermed at Norge støtter opp under det viktige arbeidet med å skape et bedre energimarked i Europa, et marked mer likt det vi allerede har i Norden. Det er viktig for å klare overgangen til fornybar energi, en overgang som på sikt kan gi oss lavere, ikke høyere, strømpriser.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».