Klart for køprising

Opposisjonen må ikke skusle bort muligheten til å begrense bilismen i Bergen.

Publisert:

**Like før sommeren** gikk KrF ut av byrådet, Bergens regjering. Nå står Høyre og Frp alene i byrådskontorene - og uten nok representanter til å danne flertall alene i bystyret. Det gir opposisjonen mulighet til å få gjennom tiltak som den gamle byrådskonstellasjonen har satt en stopper for.

Venstres Julie Andersland varslet i gårsdagens BT at de kan presse gjennom køprising i bystyret, mot byrådets vilje. Det vil innebære at bompengeavgiftene øker i rushtiden.

Tiltaket er etterlengtet. Biltrafikken må begrenses, både av klimahensyn og for å få ned luftforurensningen. Køene må reduseres, både for næringslivets og byutviklingens del. I tillegg trengs økte bompengeinntekter for å finansiere utvidelsen av Bybanen.

KrF stilte til valg i 2011 på å innføre køprising, men har de siste tre årene vært bundet til byrådsavtalen med Høyre og Frp. Der satte partnerne deres ned foten for det kontroversielle forslaget.

Nå har makten forskjøvet seg, og Arbeiderpartiet, Venstre, KrF, SV, Byluftlisten, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet kan danne flertall for køprising — hvis de vil.

Ap har levert sitt eget forslag, men får kritikk fra Venstre og KrF. De mener formuleringene er for detaljerte, med bestemmelser om pris og tidspunkt. Et slikt tiltak trenger en grundigere utredning. Her må Ap være villige til å holde igjen for å bli enige med resten av bystyret.

KrF tør ikke si at de vil stemme for køprising, til tross for en krystallklar formulering i partiprogrammet. Gruppeleder Marita Moltu sier de ønsker «å beholde en god dialog med byrådspartiene, selv om vi er i opposisjon». Det er forståelig at KrF først holder seg til sine nærmeste, men politikken må være viktigst.

Forslagsstiller Venstre er heller ikke tydelige. I stedet for å gå til opposisjonen og sikre flertall umiddelbart, ønsker Andersland å gå i dialog med byrådspartiene. Tilsynelatende tror hun at Høyre og Frp nå kan presses til å stemme for køprising, fordi riset bak speilet er at opposisjonen «trer tiltakene ned over hodene» til byrådene.

Det er positivt med kompromiss og brede flertall. Likevel er det noe som skurrer: Venstre er altså villige til å gå for et dårligere vedtak med sine borgerlige venner enn de kan få med sine rødere opposisjonskolleger. KrF synes å være villige til å si nei til køprising for ikke å terge på seg sine gamle samarbeidspartnere.

Både Venstre og KrF ønsker byrådsmakt etter neste valg, og ønsker at borgerlig side skal stå samlet. Det er forståelig. Men når muligheten nå byr seg til å få flertall for et helt nødvendig tiltak for bilbyen Bergen, må de begge huske at de er opposisjonspartier, og ikke bundet av en byrådserklæring.

Et mindretallsbyråd betyr at makten ligger hos dem som kan danne flertall i bystyret. Nå kan opposisjonen få gjennom et tiltak de har mast om i årevis. Når velgerne har gitt partiene mandat til å innføre dette, bør bedre byluft og mindre kø være viktigere enn vennskap på borgerlig side.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».