Tillit på avveie

Politiet trenger bedre rutiner for å håndtere intern kritikk.

Publisert Publisert
  • Bergens Tidende
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Hordaland politidistrikts håndtering av Monika-saken undersøkes nå på flere fronter. Det som allerede synes klart, er at politiet håndterte dårlig at en etterforsker varslet om at konklusjonen i saken kunne være dramatisk feil. Mye kan tyde på at politiet har et kulturproblem når det gjelder intern varsling.

Etterforskeren som varslet i Monika-saken, gikk først tjenestevei. Først etter flere interne forsøk kontaktet han bistandsadvokaten. Likevel skal visepolitimester Gunnar Fløystad ha kritisert ham på et informasjonsmøte, der etterforskeren ikke selv var til stede, både for å ha blandet seg inn i saken og for å ha varslet om det han fant.

I Monika-saken ser det ut til å ha vært en stor tabbe ikke å lytte til varsleren. Andre ganger kan den som sier fra ta feil: Ikke alle varslingsrapporter dokumenterer kritikkverdige forhold. Uansett må varsling tas på alvor.

Når ansatte varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, kan den personlige belastningen være stor. Om varsleren har rett eller ikke, er det avgjørende at ledelsen minimerer belastningen og behandler dem med respekt.

Tidligere justisminister Grete Faremo satte i gang et arbeid for et felles varslingsorgan for justissektoren. Forslaget ble sendt på høring i 2013, og det er usikkert når det kommer på plass. Et slikt varslingsorgan kan bli en viktig sikkerhetsventil.

Det største og viktigste arbeidet må nødvendigvis skje internt i politiet. God håndtering av varsling er mer enn bare å bøte på skandalens skadeomfang. Det handler om politiets evne til læring og om intern åpenhet om at det gjøres feil — på alle nivåer. Hvis kritikk avvises fordi den kommer fra feil sted i hierarkiet, har politiet et problem.

Vi skal likevel vokte oss for å svartmale. I halvparten av sakene hvor Spesialenheten for politisaker har tiltalt politiansatte for straffbare handlinger, er det en kollega som har varslet. Det blir altså stadig rapportert om interne overtramp, og det får følger.

Blant andre riksadvokat Tor-Aksel Busch frykter at Monika-saken kan svekke tilliten til politiet. Høy tillit er fundamentalt for politiets arbeid. Vår høye tillit gir dermed et bedre politi.

Om tilliten synker noe, er det likevel ikke så ille. Det er bekymringsfullt, slik det beskrives i politianalysen, at personer som har vært i kontakt med politiet for å levere en anmeldelse, eller som har vært utsatt for en ulykke eller kriminalitet, har vesentlig lavere tillit til politiet enn befolkningen for øvrig. Kanskje får vi nå et tillitsnivå mer i tråd med det politiet vi har.

Tilliten må ikke bare gjenreises med en bedre kommunikasjonsstrategi, men gjennom bedre, grundigere og mer moderne politiarbeid, der etaten er ydmyk for innspill og kritikk. Evnen til å lytte og lære når det påpekes feil, vil avgjøre om de lykkes med det.

Publisert

Sakene flest leser nå

  1. Nordmenn kan måtte holde avstand til hverandre i årevis. – Jeg synes mange virker lei allerede.

  2. – Det er veldig mange biler på veiene. Mange har tatt ferie samtidig.

  3. Krever betalt for matservering selv om barna må ha med matpakke

  4. – Vi får sårende spørsmål som ingen andre foreldre får

  5. Politiaksjon i Fyllingsdalen: – Mann dukket opp hos bedrift med våpen i hånden

  6. – Koronaheltene dolkes i ryggen

Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».