**Tine Sundtoft (H)** er en svak statsråd i et svakt departement. Med henne som klima- og miljøminister har opposisjonen og miljøbevegelsen fått en skyteskive, og regjeringen har fått en beleilig buffer for kritikken.

Angrepene på regjeringens klimapolitikk er på sin plass, men de bør rettes mot andre enn Sundtoft.

Det så ut som en fin, symbolsk handling da Sundtoft endret navn på Miljøverndepartementet til Klima— og miljødepartementet, men det ga falske forhåpninger om hva hun kunne innfri.

I realiteten er arbeidet for å få ned klimagassutslippene og å omstille Norge til en grønn fremtid noe som overskrider alle sektorene. De virkelige tiltakene ligger i andre departement enn Sundtofts - og de styres av Frp-politikere.

Olje- og gassutvinning er den største enkeltkilden til norske klimagassutslipp. Skal utslippene i denne sektoren reduseres, og det må de, er det olje- og energiminister Tord Lien (Frp) som må ta ansvar.

Et av tiltakene som virkelig vil monne i det norske klimaregnskapet, elektrifisering av Utsirahøyden, ble vedtatt på Stortinget mot statsrådens vilje.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) må få ned utslippene fra veitrafikken, som står for en femtedel av Norges bidrag til klimaendringene. I stedet kjemper han mot bompenger og sender pengene i retning av asfalt for fossilbilene.

Satsingen på kollektiv og sykkel i storbyene forblir små.

I budsjettforhandlingene er det finansminister Siv Jensen (Frp) som sitter med makten. Det er hun som presenterte et budsjett der overføringene til klimatiltak forblir lave, og der skatte- og avgiftspolitikken gjør det billigere å forurense.

I statsbudsjettet gjør han det billigere å kjøpe ny fossilbil, billigere å eie lastebil, og drivstoffavgiftene følger ikke prisstigningene. Det var ingen tiltak for å gjøre de mer miljøvennlige hybridbilene billigere.

Heller ikke utslippene fra luft- og sjøfartssektoren blir kuttet. I stedet har regjeringen økt subsidiene til den forurensende flybransjen gjennom å øke taxfreekvoten på flyplassene.

«Det er tøffere å stå på for klimaet i en regjering hvor noen ikke er så opptatt av det», sa statsminister Erna Solberg (H) til Aftenposten til forsvar for Sundtoft. Det er ikke vanskelig å tenke seg frem til hvilke statsråder hun tenker på. Uttalelsen var avslørende. Som leder av regjeringen er det Solbergs jobb å sørge for at alle ser alvoret i klimaendringene og drar i samme retning.

I stedet har statsministeren snakket ned klimaforliket, og varslet at det tverrpolitiske målet om utslippsreduksjoner ikke vil bli nådd. Det er åpenbart tøft for Sundtoft å stå på for klimaet i en regjering ledet av en statsminister som i realiteten er så lite opptatt av å bekjempe klimaendringene.