• OPPDRETTSKATT: Osterøy-ordførar Jarle Skeidsvoll (KrF) vil ha ei krone pr. laks i avgift til kommunen. Det er ingen god idè, skriv BT på leiarplass. FOTO: Ørjan Deisz

For enkelt om skatt på laks

Ein kommunal skatt på oppdrett kan undergrave naudsynte miljøtiltak.