Hold ut et halvt år

Italia var med på å danne det som nå er EU. Statsminister Silvio Berlusconi brukte sin første opptreden som EUs formann det kommende halvåret til å lage skandale. EU og Italia hadde fortjent bedre.

Publisert Publisert

PENGEMANNEN BERLUSCONI skaffet seg mediemakt og ble statsminister og har nå brukt sin makt også over parlamentet til å beskytte seg mot rettsforfølgelse så lenge han er statsminister. Dermed settes den dømmende makt ut av spill.

I 1990-årene kom det rettslige og politiske oppgjøret med korrupsjon og maktmisbruk i etterkrigstidens italienske politikk. Det ga ironisk nok muligheten til ikke-politikeren Berlusconi, som sterkere enn noen kom til å illustrere forbindelsen mellom penger og politikk og dertil mediemakt.

Med i regjeringen har Berlusconi et høyrepopulistisk parti som har konkurrert med det østerrikske Frihetspartiet i bramfrie uttalelser.

Det var disse tingene et tysk SPD-medlem tok opp i EU-parlamentet da Berlusconi talte der om sine vyer for EU og det italienske formannskapet. Martin Schultz opptrådte selv på en måte som må kalles ubehersket, og holder vi oss til forenklingens grove kunst praktisert av Berlusconi i hans reaksjon, hadde den italienske statsministeren intet imot et romersk gateslagsmål. Han slengte på en nazivits, det dreide seg jo om en tysker.

DET DREIDE SEG da om Tyskland, og forbundskansler Gerhard Schröder krevde fra talerstolen i Forbundsdagen i Berlin en offisiell unnskyldning på vegne av landet. Unnskyldningen kom på Berlusconi-vis. Han beklaget dersom noen hadde misforstått hans ironiske kommentar. Han beklaget misforståelsen, ikke uttalelsen, og det var vel det lengste man kunne komme. Den tysk-italienske sommerkrigen ble erklært avsluttet.

Tilbake er sårede tyske følelser og muligens noen italienske også. Tyskernes skjebne er nazivitsen, mens Berlusconi holder liv i forestillingen om lettferdige italienere.

DET SOM EUROPA minnes om bare dager inn i det italienske EU-formannskapet er fenomenet Berlusconi. Det går ikke vekk. Nå må Italia og EU bruke kreftene på krisehåndtering av forholdet Berlusconi-EU samtidig som EU under Romas ledelse skal ta stilling til en grunnlov for unionen og utvidelsen av den østover.

Et land som får formannskapet søker prestisje i å få gjort noe. Det første statsminister og EU-formann Berlusconi gjorde var å miste hodet da han ble utfordret. Når han får det på plass igjen, bør noen skaffe ham en øyrekviskrar, i alle fall til nyttår.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».