Et billigere Intercity må være godt nok

Bane Nor har forstått at prioritering er tvingende nødvendig i Intercity-utbyggingen.

– FORNUFTIG: Ifølge Aftenposten kaster Bane Nor om på jernbaneplaner for å kutte kostnader i Intercity-utbyggingen. Det fornuftig. Lise Åserud, Scanpix

Intercity-utbyggingen på Østlandet har gått på en voldsom budsjettsmell. Nå får det heldigvis konsekvenser: Det blir neppe nye togstasjoner i byer som Hamar, Fredrikstad og Larvik, ifølge Aftenposten.

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik har med utspillet hisset på seg en rekke ordførere. Og det er forståelig at de nye signalene ikke blir tatt særlig godt imot når lokalpolitikere tidligere har fått løfter om nye stasjoner og dobbeltspor gjennom byene.

Men Bane Nor gjør det eneste rette ved å slå fast at det ikke er råd til alt. Enklere løsninger gjennom østlandsbyene må være godt nok.

Les også

– Bygg vegen – og banen

Ideelt sett bør det bygges nye stasjoner sentralt i byene for å få fullt utbytte av de nye dobbeltsporene. Slik kan byene legge mest mulig til rette for at innbyggerne velger toget.

Men det ideelle må vike for det nødvendige noen ganger. Prisen på deler av prosjektet er kommet helt ut av kontroll. I mai ble det kjent at kostnaden på dobbeltspor mellom Sarpsborg og Fredrikstad har økt fra rundt 8,5 til minst 28 milliarder kroner. Da er det på tide å dra i nødbremsen.

Det er såpass mange dyre og viktige samferdselsprosjekter på vent rundt om i landet at det sier seg selv at noen mindre viktige planer må legges vekk.

Les også

Ulrikstunnelen er sikret med giftige og brannfarlige skumplater

Men ett av de sterkeste argumentene for dobbeltspor mellom østlandsbyene er at det vil drive frem klimavennlig byutvikling. I ytterste konsekvens mister Intercity-prosjektet nå noe av den virkningen. Blir det slik er det nok et argument for å revurdere noen av de videre planlagte utbyggingene – som til Lillehammer og Skien.

Toget kan i fremtiden konkurrere med fly på flere strekninger, både innenriks og utenriks. Det krever at jernbane generelt prioriteres opp.

Men det avhenger nettopp av at både Bane Nor og regjeringen evner å bruke pengene mest mulig fornuftig. Å strippe ned Intercity-planene er et fint sted å begynne.