Landbruket får flere ben å stå på

Regjeringen har kuttet i avgiften på sider produsert av små bryggerier. Dette er god landbrukspolitikk.

Publisert Publisert

SIDER: Et viktig tiltak for å revitalisere norsk landbruk. Foto: Tor Høvik

Regjeringen har satset tungt på effektivisering av jordbruket, hvor store gårder får produksjonsstøtte til å utvide og øke stordriftsfordelene sine.

Dette er en nødvendig del av å utvikle fremtidens jordbruk i Norge, men får konsekvenser for gårder som er for små til å drive slik. Vestlandet, med sine fjorder, fjell og dype daler, har ikke sjans til å konkurrere med flatbygdene på Østlandet og Jæren når regjeringen belønner gårder etter produksjon.

Mange av disse driver for smått til å kunne leve av jordbruk alene, og må se seg om etter binæringer. Derfor er det gledelig at regjeringen fra 1. juli reduserte avgiften på siderprodukter.

BT tok i 2015 til orde for en todeling i landbrukspolitikken. Gårder som driver effektivt og bidrar til økt matproduksjon bør baseres på produksjonsstøtte, mens mer av støtten til vestlandsbonden bør gis som arealstøtte. Selv små gårdsbruk har en verdi, ved at de bidrar til kulturlandskap, spredt bosetting og kvalitetsprodukter.

Siden den gang har bønder over hele landet etablert høykvalitets småskalaproduksjon av alt fra ost og kjøtt til øl og sider, til glede for forbrukere og lokalsamfunn.

I januar i år presenterte New York Times en liste over anbefalte reisemål for 2019. Nummer 35 på listen var enkelt og greit «Vestlandet». Avisen skriver at det vakre området vekker interessen blant dem som er glad i friluftsliv, og «spesielt blant dem som tar ølet sitt seriøst». Avisen anbefaler to småprodusenter på Voss.

Også for kulturlandskapet er det viktig å opprettholde driften. Uansett om eplene i Hardanger skal selges som de er, eller brukes til sider, gjør de samme viktige nytten med å holde landskapet levende.

Å øke lønnsomheten for bønder som vil bruke egendyrket frukt og bær til å brygge sider, er god landbrukspolitikk. Alderen på norske bønder er høy, og vi er avhengig av at det finnes yngre arvtakere som er interessert i, og ser muligheten for, å overta driften.

Fra 2016 ble det tillatt med alkoholsalg direkte fra selvproduserende gårder, noe som gjør det enklere å distribuere slike lokale varer. Øl fra slike bryggerier fikk redusert alkoholavgiften allerede fra januar i år, og nå er det altså sider-produsentenes tur.

Det er et viktig tiltak for å revitalisere norsk landbruk.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».