Villreinen fortjener bedre vern

Regjeringen skaper en farlig presedens ved å tillate utbygging i villreinområdet på Hardangervidda.

Publisert Publisert

EN NASJONALSKATT: – Urørt natur og fauna er en av Norges største fortrinn i konkurransen om internasjonale turister. Paradoksalt nok er turistnæringens voldsomme vekst en av de største truslene mot dens egne, beste forutsetninger, mener BT. Foto: Rolf Chr. Ulrichsen

  1. Leserne mener

Det er illevarslende at kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) sier ja til storutbygging av ferieområdet Eidfjord Resort i Sysendalen.

Hun overprøver vektige innvendinger fra Fylkesmannen i Vestland fylke og fagfolkene i Klima- og miljødepartementet. Beslutningen kan sette livsvilkårene til Norges største villreinbestand i fare.

Saken har fått grundig behandling, og prosjektet er betydelig redusert siden de opprinnelige planene ble presentert.

At Eidfjord kommune ønsker arbeidsplassene den private utbyggingen vil føre med seg, er forståelig. For småkommuner av denne størrelsen handler det om å sikre både befolkningsgrunnlag og skatteinntekter. Eidfjord er en attraktiv destinasjon med betydelig potensial.

Les også

Tillater utbygging av Eidfjord Resort

Det er likevel grunn til å stille spørsmål om massiv utbygging av hyttegrender og alpinanlegg er en fornuftig investering på lang sikt.

Urørt natur og fauna er et av Norges største fortrinn i konkurransen om internasjonale turister. Paradoksalt nok er turistnæringens voldsomme vekst en av de største truslene mot dens egne, beste forutsetninger.

Villreinen på Hardangervidda er blant naturverdiene som Norge bygger sitt omdømme på.

Klima- og miljødepartementet, som for tiden ledes av Ola Elvestuen fra Venstre, påpeker at Norge har påtatt seg en internasjonal forpliktelse til å sikre villreinen og dens leveområde.

Klodens villreinstammer er redusert med 40 prosent siden 1990, og er regnet som truet eller sårbar på den globale rødlisten.

Å sikre reinens leveområder er en forutsetning for å bevare de resterende stammene. Både departementet og Fylkesmannen påpeker at Sysen-utbyggingen er i strid med regional plan for Hardangervidda, som nettopp har vern av villreinområder som formål.

Les også

Vidden ble skapt for skiseiling

Selv kommunaldepartementet er usikker på om reduksjonen av hytte- og heisanlegget er nok til å unngå at villreinen blir forstyrret. Statsråd Monica Mæland overlater derfor til kommunen, Fylkesmannen og «fagmiljøene» å følge opp dette.

Å skyve ansvaret for villreinen i området over på andre parter og til steder der det kan oppstå nye konflikter, er mildt sagt betenkelig.

I verste fall kan Kommunaldepartementet ha åpnet døren for flere lignende og utfordrende prosjekter.

Det er ikke utenkelig at utbyggere i andre deler av landet vil bruke Eidfjord Resort som pressmiddel for å legitimere sine egne utbyggingssaker, der vern av verdifull natur står mot lokale næringsinteresser.

Det er tragisk dersom naturen alltid skal tape slike oppgjør.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».