Demokratiet har ikke karantene

Myndighetenes løsninger må kunne kritiseres selv om koronakrisen krever dugnadsånd og samarbeid. Samfunnet må fortsatt tåle debatt.

Publisert Publisert

Gjennom helgen har statsminister Erna Solberg (H) lagt frem en rekk4e krisetiltak. Tiltakene må diskuteres og justeres fortløpende. En krise betyr ikke at myndighetene skal skjermes for kritikk, skriver BT på lederplass. Foto: Lise Åserud

Etter at regjeringen endelig tok grep, har de kommet med de mest inngripende tiltakene som er gitt i fredstid. Vi har fått strenge føringer og en ambisiøs krisepakke. Det er forbilledlig.

En pandemi krever klare råd fra myndighetene, og det er helt nødvendig å vise tydelig politisk lederskap nå.

Samtidig er det en borgerplikt å følge de pålegg og restriksjoner som kommer. Situasjonen vi står i krever dugnad og samarbeid. Men det er ikke det samme som at myndighetene skal skjermes for kritikk.

Les også

Regjeringen med korona-krisefond på 100 milliarder til norsk næringsliv

Krisepakken som ble lagt frem på fredag, hadde omfattende økonomiske tiltak. I helgen fulgte regjeringen opp med strenge grensekontroller og reiserestriksjoner. Søndag kom løfter om låne- og garantiordninger for norsk næringsliv på minst 100 milliarder kroner.

Ikke alle tiltak er blitt godt mottatt.

Regjeringen er blitt beskyldt for å ri egne kjepphester, for eksempel når det gjelder utsatt innbetaling av formuesskatt.

Et av de viktigste økonomiske tiltakene som er lagt frem, er at staten overtar deler av risikoen for permitteringer. Tidligere måtte arbeidsgiver betale dagpenger de første 15 dagene, nå er det redusert til to dager.

Fagforbundene i LO mener regjeringen velter regningen over på vanlige arbeidsfolk, og at krisepakken mangler sosial profil. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er også misfornøyd, og mener bedriftene blir sittende med så store omkostninger at arbeidsplasser står i fare.

Les også

Morten Myksvoll: Det er ikkje innført koronaferie

Enkelte mener det er umusikalsk å kritisere en regjering som står under hardt press i en uviss situasjon.

Men selv om Norge må stenge ned, er ikke demokratiet i karantene. Det må fortsatt være rom for debatt.

Dette er bare begynnelsen.

Vi aner fortsatt ikke hvor store konsekvenser pandemien vil få for samfunnet. Tiltakene som kommer fra staten må diskuteres og justeres fortløpende.

Temaet kan ikke behandles med silkehansker. Solidariteten og dugnadsånden denne krisen krever må ikke forveksles med en misforstått omsorg for statsledelsen.

De beste løsningene oppstår som regel når meninger blir testet mot hverandre. Det gjelder også i krisetid.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».