Frps viktige bomveivalg

Frp er imot bompenger. Men hvis motstanden skal gjøres til hellig prinsipp, er partiet snart tilbake som protestparti.

DET BLIR IKKE så mye politikk på Fremskrittspartiets landsmøte denne helgen. Det er på alle vis et mellomår. Men vi må gjøre ett unntak: Det gjelder striden om Frps bompengepolitikk. Den kan komme til å bestemme Fremskrittspartiets rolle i norsk politikk etter kommunevalget i 2011 og enda mer etter stortingsvalget i 2013. Frp står nå i fare for å påføre seg et absolutt som ikke peker fremover mot lokalmakt eller regjeringsmakt. Et strengt bompengevedtak vil tvert imot peke fremover mot et avmektig Fremskrittsparti.

FRP HAR ET landsmøtevedtak som forhindrer partiet — sentralt og lokalt - å være med på å pålegge bilister å betale bompenger. Det var dette landsmøtevedtaket som førte til at Frp måtte forlate byrådet i Bergen. Avgjørelsen var sentralt regissert.

Men problemet stopper ikke der. Fremskrittspartiet har fremstående politikere rundt i landet - og kanskje særlig rundt Bergen - som ikke er katolsk når det kommer til bompenger. Knut Hanselmann, ordfører på Askøy, er en av dem. Os-ordfører Terje Søviknes er en annen. Begge har sagt og ment at bompenger er nødvendig for å løse viktige samferdselsprosjekter. Begge har i perioder hatt høyt betrodde verv i Fremskrittspartiet. I tillegg har de lang fartstid. Terje Søviknes søker seg på dette landsmøtet tilbake til en viktig posisjon i sentralstyret.

Partiet (...) er i ferd med å påføre seg en tvangstrøye

DET ER DET IKKE alle som unner ham. Begrunnelsen - i alle fall den offisielle - er at Terje Søviknes, den tidligere kronprinsen i partiet, har vært ulydig mot landsmøtevedtaket mot bompenger. Derfor skal han holdes utenfor partiets nest viktigste organ. På delegatenes bord ligger det i tillegg et resolusjonsforslag som skal stramme inn bompengevedtaket ytterligere.

VI FØLER IKKE alltid ansvar for Frps ve og vel. Men vi vil kjølig slå fast at partiet i denne saken er i ferd med å påføre seg en tvangstrøye som står i skrikende kontrast til Siv Jensens rop etter mer Frp-makt. I enhver regjeringskoalisjon der Frp kan tenkes å inngå, vil bompenger være en nådeløs realitet. På lokalplanet er kommunene fulle av politikere som ønsker å betale bompenger for å få realisert en ny vei, bro eller tunnel.

Derfor vil landsmøtets behandling av bompengesaken - og av Terje Søviknes - være et viktig veivalg for Frp. Et enda mer tydelig nei til bompenger og nei takk til Søviknes i sentralstyret, vil plassere Frp langt ute på den politiske sidelinjen.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».