Demokratiet står sterkt

NHO spreier eit feilaktig bilete av ungdommens forhold til demokratiet.

VIKTIG DEMOKRATI: Undersøkinga frå NHO byggjer oppunder eit narrativ om ungdommen som ikkje har rot i røynda, meiner Bergens Tidende. Gorm Kallestad, NTB Scanpix

Unge folk får jamleg høyre frå eldre generasjonar at alt var betre før. No vert ungdommen skulda for ikkje å setje stor nok pris på demokratiet.

I ei måling utført av Ipsos, og presentert av NHO, kjem det fram at unge ikkje meiner det er så viktig å bu i eit demokrati. Problemet er at konklusjonen teiknar eit feil bilete av kva målinga faktisk viser.

Demokratiet står sterkt, og dagens ungdom føretrekker å bu i eit demokrati.

I undersøkinga kunne folk rangere frå 1 til 10 kor viktig det var for dei å bu i eit demokrati. Over halvparten av dei yngste respondentane svarte med 10 – «heilt avgjerande».

Når NHO konkluderer med at ungdom likevel ikkje meiner det er avgjerande, er det fordi dei samlar saman alle som har svart frå 1 til 9.

Dei som har svart 9 på undersøkinga, kan neppe ha sett for seg at svaret skulle bli brukt til å påstå at dei ikkje føretrekker å bu i eit demokrati.

Les også

Var dagens unge fraværende i historietimen?

Det kan vere fleire grunnar til at unge menneske har svart at det ikkje er heilt avgjerande å bu i eit demokrati.

Folk som ønskjer å bu og jobbe i andre land enn Noreg ein periode, er nok til dømes meir tilbøyeleg til å akseptere å bu i eit mindre demokratisk land.

Det at nokon kan ønskje å bu ein periode i Kina, betyr ikkje at dei ikkje set pris på demokratiet.

Les også

Hans K. Mjelva: Alvorsprat om framtida

Ei rekkje land har alvorlege, demokratiske utfordringar. I Europa har Polen, Ungarn og Tyrkia tatt store steg i feil retning dei siste åra.

Partia som står bak desse autoritære skifta har sterk støtte blant ungdom, men ikkje sterkare enn valresultatet generelt. Eldre generasjonar kan seie at dagens ungdom aldri har trengt å kjempe for demokratiet.

Men det har ikkje hindra eldre generasjonar i desse landa å stemme for meir nasjonalisme og mindre demokrati.

Demokratiet er under press, men det er neppe ungdommen som står bak. Undersøkinga frå NHO byggjer oppunder eit narrativ som ikkje har rot i røynda.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».