950 år er god grunn til å feire

Bergen bør bli landets rauseste by.

Publisert Publisert

FREMTIDEN? Klimaaktivistene i Extinction Rebellion demonstrerte på Bryggen i 2019. «Omstillingen fra den bilbaserte og tilfeldig planlagte byen til en grønnere, mer klimavennlig og moderne by har ikke vært enkel», mener BT. Foto: Jannica Luoto

  1. Leserne mener

Bergen har all grunn til å feire sine 950 år nå i 2020. Lyskunstfestivalen denne helgen var en fin markering av inngangen til jubileet.

Byen har bra selvtillit, et selvbevisst kulturfelt, et fremoverlent næringsliv og et fotballag med potensial, forhåpentlig.

Her er mye positivt å bygge videre på.

Mye av Bergens stolthet knytter seg til historien som viktig handelsby og knutepunkt for Vestlandet gjennom flere hundreår.

Men samtidig viser et relativt tøft debattklima hvilke krevende endringer byen står overfor. Omstillingen fra den bilbaserte og tilfeldig planlagte byen til en grønnere, mer klimavennlig og moderne by har ikke vært enkel.

Les også

Bergensernes lysende jubileum

Bergenserne krangler om Bybanen, Bryggen, Torget, kollektivfelt, parkeringsplasser, byggeskikk, kulturminnevern og andre saker som setter byens tradisjon og temperament på prøve.

Politisk engasjement er sunt, og noen ganger helt nødvendig for å vekke slumrende politisk vanetenkning.

Men debattene fører noen ganger til tidkrevende ekstraomganger, som er egnet til å svekke tilliten til lokalpolitikken.

Bergen kan trenge større handlekraft, og flere prosjekter som styrker rollen som en utadvendt og progressiv by med internasjonale ambisjoner.

Å bli europeisk kulturby, kan være et slikt prosjekt, som kan skape nye arbeidsplasser og styrke samarbeid i Bergensregionen. Å fortsette utviklingen av kunnskaps- og næringsklynger, vil også være viktig.

POLITISK JORDSKJELV: Aksjonen mot bompenger vokste seg stor i 2019. «Politisk engasjement er sunt, og noen ganger helt nødvendig for å vekke slumrende politisk vanetenkning», mener BT. Foto: Bård Bøe

Kan Bergen og nabokommune fungere bedre som en enhet, vil de også kunne håndtere voksesmertene bedre i fremtiden.

Men da må også Bergen bli mindre selvopptatt, og fylle rollen som Vestlandets hovedstad og talerør bedre.

Bergen er en viktig universitetsby, og må kjempe hardt for å beholde viktig arbeidskraft og kompetanse i fremtiden.

Samtidig står mange med innvandrerbakgrunn utenfor arbeidslivet, og får ikke brukt sine kvalifikasjoner på rett sted. Kommunen og næringslivet bør derfor skape flere møteplasser som kan skape sterkere tilhørighet, og jobb til flere.

Bergen bør bli landets rauseste by for alle, uansett etnisk bakgrunn, legning og sosial status.

Les også

Bryggen 40 år som verdensarv

Både politikere, organisasjoner og næringsliv bør vurdere å samarbeide om å forme en ny, overordnet visjon for de neste 50 årene. Den kan handle om å bli en moderne og inkluderende byregion.

Klarer Bergen å etterleve en slik visjon, vil det være desto større grunn til å feire skikkelig når Bergen fyller tusen år i 2070.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».