• PROTESTERTE: Odd Nordstoga er blant kunstnerne som har reagert sterkt på forslag til ny åndsverklov. «Åndsverkloven er fundamentet for et velfungerende kulturliv. Skal den nye loven også gjelde i femti år, må den være så presis og rettferdig som mulig», mener BT. FOTO: Paul Sigve Amundsen

Et forsvar for åndsverket

Opphavsretten står sterkt i Norge, og det må den fremdeles gjøre.