• FÅ MENN: Flere mannlige lærere for de minste vil gi en bedre skole, fordi det i større grad reflekterer det samfunnet barna utdannes til å leve i.

Flere menn trengs i skolen

Det er grunn til bekymring når så få menn vil bli lærere for de minste.