Det må bli enklare å reise klimavenleg til kontinentet

Vestlandspolitikarane må drive samferdslepolitikk på Austlandet og i utlandet.

Publisert Publisert

KLOSSETE REISERUTE: Om du vil på utanlandstur, men helst i kjende omgjevnader, kan det kanskje freiste å sjå Bryggen i Legoland i Danmark. Foto: Arne Nilsen (arkiv)

  1. Leserne mener

Fredag vedtok regjeringa at Noreg skal halvere våre klimagassutslepp på ti år. Dette er eit ambisiøst og godt mål, men førebels manglar politikken for at dette skal bli gjennomført.

Ein stor del av norske klimagassutslepp kjem frå private reiser med fly og bil. Dette er framkomstmiddel vi treng i framtida også.

Samstundes bør politikarane legge til rette for at det blir enklare å reise miljøvenleg. Det gjeld mest av alt i kvardagen, men også fritidsreiser står for store utslepp.

No bør vestlandspolitikarane sjå seg om etter nye sjansar for å fremje klimavenlege framkomstmåtar. Det krev at politikarane ser utanfor fylkesgrensa.

Les også

Vy vil ha grytidlige morgentog på Bergensbanen

Frå Bergen og Stavanger kan ein ta Fjord Line til Hirtshals i Danmark. Ferje er ein praktisk og behageleg måte å ta seg fram på – ikkje minst for barnefamiliar og andre som vil på ferie i meir solsikre strok.

Systerskipa MS «Bergensfjord» og MS «Stavangerfjord» er dei fyrste store cruiseferjene i verda som går på miljøvenleg naturgass.

Ferja slepp ut mykje mindre CO₂ og NOX enn ein bil som går på diesel eller bensin. Problemet dukkar opp i Hirtshals: I dag er det eit altfor dårleg togtilbod frå den jyske hamnebyen og sørover gjennom Danmark.

Les også

Podkast: Høyr «Nokon må gå» om Klimakur 2030

Her bør politikarar i vest alliere seg med fleire landsdelar: Hirtshals har ferje til Kristiansand, Larvik og Langesund. I framtida bør ein kunne stige av ferja i Hirtshals og raskt kunne setje seg på eit tog som på nokre timar er framme i Hamburg.

Derfrå er reisa kort til Berlin, Amsterdam eller Paris. Ved å ta ferja frå Bergen om ettermiddagen kan ein nå hjartet av kontinentet eit døgn seinare – dersom togsambandet kjem på plass.

Les også

Togvogner på Bergensbanen er i ferd med å sprekke opp

Men også på heimlege togstrekningar kan politikarane påverke: Vy, tidlegare NSB, vann kampen om å få køyre tog på Bergensbanen også dei neste åra. Dei har lova fleire avgangar. Det same skjer mellom Oslo og Göteborg.

Problemet er berre at det nye morgontoget frå Oslo til Göteborg vil gå frå perrongen før toget frå Bergen har kome til Oslo S.

Slik blir tilbodet for vestlendingane faktisk dårlegare enn i dag dersom dei skal sørover gjennom Sverige.

No bør landsdelens folkevalde vere ombodsfolk for alle vestlendingar. Det bør bli lettare å velje grønt for dei som vil. Slik kan ein flytte meir transport over til miljøvenlege alternativ heilt utan tvang og avgifter.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».