Bergenserne må få vite mer om Vigilo-skandalen

Byrådet må være mer åpen om hva som har gått galt med skoleappen.

HEMMELIG: «At Bergen kommune ikke journalfører kommunikasjonen sin gjør det vanskeligere for offentligheten å følge med. Det er også ulovlig», mener Bergens Tidende. Hedvig Idås (Arkiv)

Bergen kommune holder store mengder informasjon hemmelig i Vigilo-saken. Det gjør det vanskeligere for mediene og offentligheten å finne ut hvordan de grove feilene kan ha skjedd.

Personer uten foreldreansvar har fått tilgang til informasjon om hvor barna går på skole. Flere av barna bodde på hemmelig adresse.

Ifølge journalen til Bergen kommune, ser det ut til at kommunen og Vigilo knapt har kommunisert sammen. Etter hvert viste det seg at det fantes dokumenter på i alt 1126 sider. At Bergen kommune ikke journalfører kommunikasjonen sin, gjør det vanskeligere for offentligheten å følge med. Det er også ulovlig.

Les også

Vigilo advarte i juni: Sensitiv informasjon om barn på skjult adresse kan bli avslørt

I tillegg til de over 1000 sidene, har omfattende kommunikasjon foregått på chat. Til nå har kommunen nektet å gi ut det som har gått fra og til Vigilo på chatteprogrammet Microsoft Teams. I avslagsbrevet skriver kommunen at de ikke kan gi ut denne informasjonen fordi den er Vigilos eiendom.

Det er en forståelse av både arkivloven og offentlighetsloven som står til stryk.

Et offentlig organ kan ikke slippe unna reglene for åpenhet ved å plassere samtalehistorikken hos et privat firma.

«Bergenserne skal vite alt om kommunen sin.» Det er Bergen kommunes «kommunikasjonsvisjon». Visjonen har tydeligvis ikke vært førende for dette arbeidet.

I helgen sa skolebyråd Linn Engø (Ap) at kommunen skal finne ut hvordan innsynet skal løses. At kommunen ikke har tenkt på det problematiske ved å lagre sine samtaler hos Vigilo før nå, tyder på et for svakt forhold til offentlighet.

Når kommunens holder tilbake informasjon på denne måten, betyr det at det tar lengre tid enn nødvendig for offentligheten å finne ut hva som har skjedd. Det taper innbyggerne i Bergen på.

Årsaken til skandalen kan ligge i disse loggene. Engø sier at kommunen nå skal forsikre seg om at alle medarbeidere vet hva som er journalpliktig og ikke.

Det høres ut som en veldig god idé akkurat nå.