Jernbanen må ha stasjoner å stoppe på

Regjeringen må si nei til enda flere stasjonsnedleggelser på den nye Vossebanen.

Publisert:

DÅRLIG IDÉ: Uten jernbanen er det fare for at bygdene dør ut. Det er dårlig gjort mot dem som i dag rammes av en svært rasfarlig vei- og banestrekning, mener Bergens Tidende. Foto: Rune Sævig

Vaksdal og Stanghelle kan miste jernbanestasjonene når den nye banen til Voss kommer. Det er nemlig noen av forslagene som Jernbanedirektoratet har sendt til regjeringen.

Den forventede prisen på banen mellom Arna og Stanghelle er 11 milliarder kroner. Reduserte kostnader kan føre til at prosjektet blir realisert raskere.

Derfor er det fornuftig at Jernbaneverket ser etter kostnadsreduserende tiltak.

Les også

Vurderer å droppe nye stasjoner på ny togtrasé til Voss

Men forslaget om å ta jernbanestasjonene fra Vaksdal og Stanghelle er en dårlig idé. Det er utenkelig at det samme ville skjedd med tilkomsten til den nye veien som skal bygges parallelt.

Både Stanghelle og Vaksdal er trange bygder. Derfor er plasseringen av stasjonene både komplisert og konfliktfylt. Da er det også mye penger å spare på å kutte ut stasjonene. Men dette var kjent da regjeringen gikk inn for traseen.

Det er synd om folks rett til å diskutere plassering av stasjon gjør det lettere for staten å kappe bygdenes kobling til banen.

Kostnadene er allerede redusert med cirka to milliarder, blant annet ved å endre planene for Arna stasjon og redusert størrelse på tunnelene.

Les også

Krever hurtig opprustning av Arna-Voss: – Bare flaks at ikke flere liv har gått tapt

Den store styrken til Bergensbanen er den lokale og regionale trafikken. Det er ikke bare en bane for dem som skal mellom Bergen og Oslo, men for alle små og store distanser mellom storbyene.

Da er det ikke nok med jernbaneskinner gjennom bygden: Toget må ha en plass å stoppe. Uten egen stasjon, må folk kjøre fra Vaksdal til Dale for å ta toget.

Det gjør det planlagte togtilbudet langt mindre attraktivt langs traseen.

Uten jernbanen er det fare for at disse bygdene dør ut. Det er dårlig gjort mot dem som i dag rammes av en svært rasfarlig vei- og banestrekning.

Valget av det såkalte K5-alternativet for ny vei og bane mellom Arna og Voss handlet i stor grad om å fjerne rasfaren. Dersom jernbanen ikke lenger skal komme disse bygdene til gode, mister prosjektet verdi.

Nå er det på tide at regjeringen viser at de tar befolkningen langs dagens E16 og Vossebanen på alvor. Prosjektet trenger ikke færre stasjoner og utsettelser i tid. Banen må bygges, og den må stoppe der folk bor.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».