Listhaugs løsninger

Listhaugs forslag til ny integreringspolitikk veksler mellom det drøye og fornuftige.

NYE FORSLAG: Fredag ble Sylvi Listhaug ny eldre- og folkehelseminister. Noen dager før, la hun frem 94 forslag til ny integreringspolitikk for Frp. Pedersen, Terje / NTB scanpix

Denne uken la Frps nye eldreminister Sylvi Listhaug og innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim frem hele 94 tiltak for å bedre integreringen i Norge. Rapporten er grunnlaget for at Frp skal vedta ny politikk frem mot neste stortingsvalg om to år.

Men formålet med å dele forslagene med allmennheten nå er neppe å bare legge til rette for en god intern debatt. Frp trenger også å markere seg jevnlig som den strengeste i klassen på innvandringsfeltet.

Frps utvalg trekker frem Malmö som et skremmebilde, med høy drapsrate og store integreringsproblemer. Men til tross for at Sverige er nært, er mye annerledes.

Les også

Skjelte ut Listhaug i fjor. Nå sitter de i regjering sammen.

Norge får ikke Sveriges problemer, selv om man velger andre løsninger enn dem Listhaug og Helgheim skisserer.

Det er for eksempel ikke nødvendig å gå vekk fra prinsippet om likhet for loven, slik Frps utvalg vil. Et av forslagene er å gi dobbel straff for hærverk og tyveri i belastede områder. Det ville for eksempel bety at noen som tenner på en bil på Linderud vil bli straffet dobbelt så hardt som ved en bilbrann på Smestad.

Det er fullt mulig å ta tilløp til gjengproblemer på det største alvor, uten å ty til slike drastiske tiltak.

Når det er sagt, det er slettes ikke alt Frp foreslår som er særlig radikalt. For eksempel er det en god idé å finne løsninger som gjør at flyktningkvinner som får barn kan fortsette med språkundervisning i permisjonstiden.

Les også

Jens Kihl: – Vi må slutte å vere så greie med Framstegspartiet.

Utvalget har rett i at det er uklokt å bosette flyktninger i kommuner der de har dårlige utsikter til å få seg arbeid. Et integreringsbarometer, som viser hvor godt kommuner lykkes med sitt arbeid, kan være nyttig for å løfte kvaliteten.

Det er eksempler på at Frp har noen gode og konstruktive forslag for å bedre integreringspolitikken.

Men det betyr også noe hvordan politikken blir lagt frem. Ja, høy innvandring, slik Norge har hatt de seinere årene, fører med seg en rekke utfordringer, som Frp tidvis har fornuftige løsninger på.

En splittende retorikk, som får bosatte flyktninger til å føle seg lite velkomne, hjelper ikke på integreringen.