• LANG KAMP: Regjeringa bør stoppe nedlegginga av akuttkirurgien på Odda sjukehus, i denne omgang, skriv BT på leiarplass. Biletet er frå ein sjukehusdemonstrasjon i 2011. FOTO: Kåre Frøystein

Ei rimeleg forsikring

Odda sjukehus bør få behalde tilbodet om akuttkirurgi.