Halve himmelen

Bergen har eit problem når ni av ti toppkandidatar er menn.

Publisert:

NYE MENN, GAMALT PROBLEM: Heller ikkje i 2015 var det eit problem å finne nok menn til listetoppane. Her er Tor Woldseth (Frp), Martin Smith-Iversen (H), Erlend Horn (V), Dag Inge Ulstein (KrF), Sondre Båtstrand (MDG), Ove Sverre Bjørdal (Sp), Harald Schjelderup (Ap), Mikkel Grüner (SV) og Sofie Marhaug (Raudt) i debatt før kommunevalet. Foto: Vegar Valde (arkiv)

Ove Sverre Bjørdal, Roger Valhammer, Harald Victor Hove, Håkon Pettersen, Erlend Horn, Trym Aafløy, Thor Haakon Bakke, Tor Woldseth, Mikkel Grüner. Og Sofie Marhaug. Ser du tendensen?

I årets kommuneval er det karane som har kapra topplassane, skriv BT om denne veka. Det motsette, altså ni kvinner og éin mann på topp, har knapt skjedd nokon gong i Noreg.

Les også

Berre ei kvinne blant listetoppane i Bergen

Det er ikkje det enkelte parti som skal kjenne ansvaret for å skaffe eit likestilt lag av toppkandidatar. Denne gongen tapte Marte Mjøs Persen (Ap) på målstreken. Ved sist val var fyrstekandidat Oddny Miljteig (SV) råka av kreft, og kunne derfor ikkje delta i valkampen. Fleire i bystyret har meldt overgang til parti som ikkje ligg an til å kome inn ved haustens val.

Men når det berre er Raudt som stiller med kvinne på topp i årets val, peikar det på eit problem som gjeld heile byen: Kvifor når ikkje fleire kvinner opp?

Les også

Jens Kihl: Den farlege hetsen

I likestillingslandet Noreg er tre av fire ordførarar menn. Derimot er 43 prosent av varaordførarane kvinner. Med andre ord: Damene er vist til andreplassen i svært mange kommunar. Det er mange tiltak Bergen og andre kommunar kan setje i verk.

For det fyrste må bystyret vise handlekraft når dei fordeler verva etter valet: Bergen må vere likestilt sjølv om partia ikkje er det.

Les også

Bompengeaksjonister kan komme på vippen i bystyret

For det andre bør kommunen finne ut meir om grunnane til problemet. Er det kvinners omsorgsbyrde som gjer at dei takkar nei? Kan ein gjere noko med møtetider og godtgjersle for å betre på det til 2023-nominasjonen?

For det tredje bør bystyret sjå på om dei kvinnelege toppane møter ein annan kvardag i den politiske debatten. Kvinnelege lokalpolitikarar får gjerne grovare hets på nett og sosiale medium. Slike problem må bli møtt med kraftfulle tiltak. Ingen bør bli skremt ut av politikken.

Les også

Nesten ingen kvinner når like langt som Kathrine (37)

Og for det fjerde bør partia gå i seg sjølve: Fleire av bergenspartia har ikkje hatt ei kvinne på topp på 15–20 år. Er det verkeleg heilt tilfeldig? Den diskusjonen må partia ta på alvor. Ein må alt no byrje å byggje ei eller fleire kvinner som kan vere gode toppkandidatar om fire år.

Dette må ikkje bli sett på som personalpolitisk tiltak, men som viktige spørsmål som handlar om representativiteten til demokratiet. Det handlar ikkje om kvotering.

Bergen er full av dyktige kvinner som kan fylle tunge oppgåver i både by- og rikspolitikken.

BT orsakar: I leiaren 14. februar kjem det for dårleg fram korleis SVs fyrstekandidat Oddny Miljeteig blei råka av alvorleg brystkreft sommaren 2015, og derfor ikkje kunne delta i valkampen. BT omtalte sjukdomen som ei «tilfeldig hending». Dette er ikkje ein rett måte å omtale kreftsjukdomen på. BT seier seg leie for omtalen.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».