Tiltak for likestilling

Tredeling av permisjonen er et godt grep, men barseltiden burde holdes utenfor regnestykket.

Publisert: Publisert:

Tredeling av foreldrepermisjonen er et slags kinderegg: Barn får mer tid med begge foreldrene, kvinner styrker sin posisjon i arbeidslivet, og menn som vil ta lang permisjon får et godt argument både hjemme og i møte med arbeidsgiver.

Det er all grunn til å tro at dette grepet har positiv likestillingseffekt på lengre sikt. Den vedtatte ordningen er likevel ikke uten svakheter, og må fortsatt diskuteres kritisk.

Både fedre og mødre får nå 15 ukers øremerket permisjon. Tre uker før fødselen er forbeholdt mor, mens en fellesperiode på 16 uker er til fri fordeling.

For det første omfatter fellespotten også barseltiden, altså de første seks ukene etter fødsel. Denne tiden burde holdes utenfor. Det nye regelverket tar ikke høyde for den fysiske belastningen det er å føde, og at mor er helt uunnværlig for barnet i perioden hvor ammingen skal i gang.

For det andre har menn fortsatt ikke fått selvstendig rett til opptjening. Det vil si at far ikke får sin permisjon hvis mor er utenfor arbeidslivet. Dette er et kostnadsspørsmål, og handler om å oppfordre kvinner til å være i jobb. Ordningen er likefullt diskriminerende.

Utgangspunktet må være at velferdsgoder avhenger av egen, og ikke andres, innsats som skattebetaler. Arbeidslinjen må opprettholdes på andre måter enn å frarøve noen menn muligheten til å være sammen med barna sine.

Hvis mor får hele fellesdelen av permisjonen, vil hun være tilbake i jobb før barnet blir åtte måneder. Motstanderne mot tredeling mener dette er for tidlig, og viser særlig til ammeproblematikk.

Dette er et svakt argument. Det er fullt mulig å løse ernæringsspørsmålet på andre måter når barnet er såpass stort. Mange kvinner kan dessuten få ammefri flere timer per dag. At mor tar ut ferie i perioden mellom mors og fars kvote gir også en mulighet til utsettelse. Det er også mulig å utvide lengden på den totale permisjonstiden til 59 uker hvis man kan leve med 80 prosent lønn.

Lang fødselspermisjon er uansett ikke et gode mødre har krav på, men en skattefinansiert økonomisk støtte som staten lar norske familier nyte godt av.

Staten velger nå å forbeholde en økt andel til fedre, og signalisere tydelig at det også er mulig å få mer. Det er verken tvang eller inngrep som frarøver familiene frihet, men et helt betimelig og progressivt vilkår.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».