Lønnsomt skifte

BKKs milliardsatsing på grønne løsninger er forbilledlig.

Publisert: Publisert:

SATSER TUNGT: Styret i BKK har vedtatt å bruke flere milliarder kroner på elektrifisering. Målet med den nye strategien er både å bli best i landet innenfor dette feltet, samt å medvirke til raskere omstilling, ifølge konsernsjef Jannicke Hilland. Satsingen på grønne løsninger er forbilledlig, skriver BT på lederplass. Foto: Eirik Brekke

Klimatrusselen må føre til endringer i næringsgrunnlaget i Norge.

Omstillingen fra fossil til fornybar energi kan ikke skje gjennom radikale politiske grep alene. Det grønne skiftet er avhengig av at næringslivet driver frem konkurransedyktige og fremtidsrettede løsninger.

I så måte er BKKs milliardsatsing på elektrifisering et eksempel til etterfølgelse.

Les også

BKK med milliardsatsing på grønne løsninger for skip, tungtransport, oppdrettsanlegg og fly

BKK, tidligere kjent som Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap, er det største kraftselskapet på Vestlandet. Kjernevirksomheten til BKK er vannkraft og strømnett, men nå har styret vedtatt å bruke flere milliarder kroner på å videreføre satsingen på elektrifisering.

Målet med den nye strategien er både å bli best i landet innenfor dette feltet, samt å medvirke til raskere omstilling, ifølge konsernsjef Jannicke Hilland.

BKKs tankegang bør inspirere flere lokale næringslivsaktører. Det er fullt mulig å kombinere lønnsom drift med klimavennlige satsinger.

Tidligere i høst la FNs klimapanel frem en dyster rapport om hvor formidable utfordringer verdenssamfunnet står overfor.

«Å unngå globalt klimakaos vil kreve en endring av samfunnet og verdensøkonomien i en skala aldri tidligere sett», skriver forskerne.

Det er naivt å tro at en slik snuoperasjon kan skje gjennom dramatiske kutt i energiforbruket. Fremtiden trenger energi, men den må være grønn.

Les også

Trump skylder på skogforvaltningen mens skogbrannene i herjer i California

I stedet for sparetiltak som drastisk reduserer den økonomiske veksten, er løsningen å investere i teknologiske nyvinninger som tar verden ut av den fossile fellen.

Elektrifisering av transportsektoren er en sentral del av denne planen. Både biler, ferger, tungtransport og fly må over på strøm snarest råd.

I den forbindelse har BKK initiert flere viktige lokale satsinger. I 2015 etablerte konsernet en av verdens den gang største hurtigladestasjoner for elbiler på Danmarks plass. I høst gikk konsernet sammen med Bergen Havn om et felles selskap som skal bygge Europas største landstrømanlegg for cruiseskip i 2020. Den friske milliarden skal blant annet finansiere oppbyggingen av et nytt kompetansemiljø internt.

For å nå klimamålene er det helt nødvendig at næringslivet går i bresjen. Bergensselskapet BKK skal ha honnør for å investere tungt i bærekraftig energiforsyning, og for å invitere andre lokale aktører til samarbeid.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».