Atter ein omkamp

Motstandarane av bybane langs Bryggen mobiliserer til ein tapt kamp.

OMKAMP: Målet til motstandarane er at Bryggen skal vere fri for både bilar, bussar og baner. Då blir den fort folketom òg, meiner Bergens Tidende. Foto: Marita Aarekol

Publisert:

Bybana skal gå langs Bryggen. Ein lang og opprivande debatt enda med denne konklusjonen i 2015. No ønskjer motstandarane endå ein runde om trasévalet.

Bergen treng Bybana mot Åsane, og stadige omkampar set utbygginga i fare.

Les også

Tidligere Ap-byråd maner til ny kamp mot bybane langs Bryggen

Mobiliseringa kjem i form av ei bok som går gjennom argumenta mot å leggje Bybana langs Bryggen. Boka er redigert av tidlegare Ap-byråd Trond Tystad, og er eit samarbeid mellom Bryggens Venner, Stiftelsen Bryggen og Fortidsminneforeningen.

Målet er at Bryggen skal vere fri for både bilar, bussar og baner. Då blir den fort folketom òg.

BRYGGEN: Tidlegare Ap-byråd Trond Tystad har redigert boka som går gjennom argumenta mot Bybana langs Bryggen. Foto: Rune Sævig

Den største utfordringa med den vedtekne traséen, er biltrafikken i sentrum. Fram til Ringveg aust er på plass, kjem det til å vere svært mykje biltrafikk i Fløyfjellstunnelen. Dersom denne stenger, er vegen forbi Bryggen viktig. Området har òg noko lokaltrafikk som treng andre ruter.

Biltrafikken i sentrum må ned, men dei bilane og bussane som er der, må ha ein plass å køyre. Den såkalla bymiljøtunnelen er meint å løyse dette problemet, men det er lite som tyder på at det blir noko av han.

Det manglar gode svar på korleis trafikken vil fungere når Bybana er bygd ut.

Les også

Syklistene i Bergen setter livet på spill

I 2014 førte bybanedebatten til at det dåverande byrådet beståande av Høgre, Frp og KrF sprekte. KrF og Venstre gjekk over til Arbeidarpartiet etter lokalvalet, og sidan har det borgarlege byrådsalternativet vore ikkje-eksisterande.

Høgres nyslåtte byrådsleiarkandidat, Harald Victor Hove, seier nei til ein omkamp no. Det er nye tonar frå Høgre, som har lefla med både bybanemotstand og nye traséval i løpet av opposisjonstida.

Dersom Høgre skal styre byen igjen, må dei vise at dei kan ta ansvar. Det betyr at Høgre ikkje bør hoppe på omkampen til Tystad og med det risikere framtida til bybaneprosjektet.

Kompromisset om Bybana til Åsane må ligge fast.

I førre lokalvalkamp tok Bybana all merksemd. Det bør den ikkje gjere til neste år. Neste års valkamp handlar vonleg om visjonar for framtidas Bergen, i staden for endå ein omkamp om Bryggen.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».