• TRØBBEL: Torghatten Nord måtte leige inn ferjer for å drive sambandet Halhjem-Sandvikvåg, som dei overtok 1. januar. Men båe ferjene frå Bastø Fosen har skapt problem, og den eine er sett ut av drift. Det held ikkje, skriv BT på leiarplass. FOTO: Alice Bratshaug

Få ferjene i rute

E39 er hovudvegen på Vestlandet. Det minste ein kan forvente er at ferjene går.