• VARSLER: Politioverbetjent Robin Schaefer kritiserte politiets håndtering av Monika-saken og satte varsling på den nasjonale agendaen. En av de viktigste lærdommene fra Monika-varslingen, er at arbeidsgivers håndtering og fremgangsmåte er et større problem enn utformingen av regelverket, skriver BT på lederplass. FOTO: Odin Jæger

Den vanskelige varslingen

De nye reglene om varsling må finne en balanse mellom å beskytte dem som sier fra og å hindre misbruk av varslervernet.