• ETTERSKJELV: Etter at tvillingtårnene i New York styrtet i 2001 og terror ble hverdagsbegrep, har stadig mer omfattende terrorlover fått inngripende konsekvenser for vår frihet.

Straff i terrorens tid

Inngripende terrorlover truer rettsstatens verdier, men har diskutabel effekt.