Et spørsmål om tillit

Fiskeridirektøren bør selge aksjene i oppdrettsselskapet eller slutte i jobben.

Publisert: Publisert:

UGREIT: Fiskeridirektoratet skal holde tilsyn med at regelverket håndheves, men har altså en direktør med eierinteresser i et av selskapene som har ikke følger reglene. Foto: Rune Nielsen (arkiv)

I februar innførte regjeringen strengere regler for bruk av flubenzuroner. Legemiddelet er effektivt mot lakselus, men er skadelig for reker, hummer og andre krepsdyr.

Syv oppdrettsanlegg har brutt det nye regelverket ved å behandle laksen for hyppig eller for nær rekefelt. Fiskeridirektør Liv Holmefjord eier nesten ti prosent i AS Bolaks, et av selskapene som har unnlatt å etterleve kravene.

Dette bør reise en ny debatt om hennes habilitet. Hun bør få valget mellom å selge aksjene eller å forlate stillingen som fiskeridirektør.

Les også

Flere oppdrettsselskaper har brutt regler om legemiddelbruk. Fiskeridirektøren er medeier i ett av dem.

Fiskeridirektør Holmefjord er øverste ansvarlig for tilsyn med oppdrettsanleggene. Fiskeridirektoratet skal sørge for at regelverket håndheves, men har altså en direktør med eierinteresser i et av selskapene som ikke følger reglene.

Å eie aksjer i selskaper som et direktorat er satt til å forvalte, skaper interessekonflikter. Derfor endret Oljedirektoratet sine retningslinjer i 2015. Deres begrunnelse var som følger: «OD er som forvalter av ressursene på norsk sokkel opptatt av å ha høy integritet og tillit hos de virksomheter som vår forvaltning omfatter og hos omverdenen generelt. Det skal ikke være tvil om ODs uavhengighet i de saker vi arbeider med.»

Integritet og tillit bør ikke være mindre viktig for Fiskeridirektoratet. Lignende retningslinjer bør snarest komme på plass også på dette feltet.

Les også

Fiskeridirektøren avviser rollekonflikt

Fiskeridirektørens eierskap er problematisk av flere grunner.

Det er vanskelig å ha tillit til at direktoratet er uavhengig, når direktøren har så store personlige interesser i næringen. I ytterste konsekvens kan hun tjene penger på at selskapet sluntrer unna regelverket.

Holmefjord argumenterer med at hun uansett vil ha en familiær forbindelse til selskapet. Det er rett, og derfor er det desto viktigere å kutte de formelle bindingene til Bolaks.

Det er et politisk mål at havnæringene skal vokse. Konfliktene mellom miljø og vekst er tilspisset. Både oppdrettsnæringen og de som kjemper for mindre utslipp må kunne ha full tillit til at Fiskeridirektoratet er en uhildet forvalter av regelverket.

Det er forståelig at Holmefjord vegrer seg for å selge aksjer i et selskap som gir høyt utbytte og som hun har et personlig forhold til. Men Fiskeridirektoratets uavhengighet er langt viktigere enn direktørens personlige interesser.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».