Skru opp prisen

Trafikkproblemet i Bergen er uakseptabelt. Tiden er inne for tiltak som virker.

Publisert Publisert

Så langt har stormen reddet astmatikerne denne vinteren. Forurensningen legger seg ofte over Bergensdalen på denne tiden av året, men nå har vind og nedbør hindret den i å nå et farlig høyt nivå.

De grønne målingene skyldes i alle fall ikke biltrafikken. Antall biler i Bergen sentrum har holdt seg stabilt de siste årene, til tross for doblingen av bompenger, kunne BT vise i går. Blir neste vinter kald og vindstille, vil biltrafikk på dagens nivå gi uholdbare konsekvenser.

Derfor er det gledelig at rushtidstidsavgift blir innført fra 1. januar 2016. Bilister som kjører på de mest trafikkerte tidspunktene må betale en høyere avgift.

Det ble vedtatt av en samlet opposisjon i høst. Byrådet, bestående av Høyre og Frp, ble dermed presset til å legge frem en sak for bystyret.

Saken kommer neste måned. Ennå er det usikkert når og hvor mye man skal betale. Det eneste som er sikkert er at det er ingen grunn til å holde igjen. Som gårsdagens tall viser, vil en moderat økning trolig ikke ha effekt.

Også hovedstaden sliter med luftkvaliteten. Denne uken mottok Oslo-politikerne en bestilt rapport som presenterer en rekke tiltak for å redusere trafikken tilstrekkelig.

Allerede i dag har Oslo høyere bomavgifter enn Bergen (31 mot 25 kr), men rapporten foreslår dramatiske økninger: tredobling av bompengene for diesel-personbiler; økning til 46 kr for bensinbiler; tredobling for tungtransporten, tilsvarende hele 279 kr for hver passering.

For de mest forurensede dagene anbefaler rapporten et forbud mot dieselbiler i Oslo sentrum, og i korte perioder avgifter på 310 kr for personbiler og 930 kr for diesel-varebiler.

I tillegg kommer det åpenbare behovet for et forbedret kollektivtilbud, og landstrøm til forurensende skip i havnen.

Bergen kan selvfølgelig ikke være noe dårligere enn Oslo. Rapporten bør sporenstreks sendes til rådhusets 6. etasje, der miljøbyråd Henning Warloe (H) holder til.

Av hensyn til klima, byutvikling og luftkvalitet må antall biler på veiene i det sentrale Bergen reduseres betraktelig.

Bergen Høyres programkomité, ledet av byrådsleder Martin Smith-Sivertsen, går nå inn for køprising. Dermed vil det kun være Frp igjen i opposisjon til den åpenbart fornuftige løsningen. Avgiften er kommet for å bli.

Spørsmålet blir hvor langt politikerne er villige til å gå. Siden rushtidsavgiftens eneste formål er å redusere biltrafikken, må det dessverre svi før bilene blir stående i garasjen.

Bystyret har ingen grunn til å holde igjen. Det er bare å kjøre på.

MERKNAD: I lørdagensleder skrev vi opprinnelig at rushtidsavgift ble vedtatt av en samlet opposisjon med unntakav Rødt. Det stemmer ikke. Rødt stemte også for forslaget, som ble vedtatt med36 stemmer (Ap, SV, R, MDG, Byluft, Sp, V, KrF). Torstein Dahle (R) opplyser atselv om partiet er prinsipielt imot bompenger som finansieringsform og skeptisktil effekten av køprising, vil Rødt støtte en vridning av satsene i mermiljøvennlig retning.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».