Ja til eggdonasjon

Eggdonasjon rokker ikke ved prinsippet om at den som har født barnet er barnets mor.

  • Bergens Tidende
    Bergens Tidende
BEFRUKTNING: En lege undersøker en menneske-eggcelle som her holdes på plass med en pipette. Slik overvåkes prosessen med mikroskop, mens egget blir befruktet.
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over syv år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

«

**Gjennom hele** menneskets historie har kvinnen som føder et barn, fra naturens side vært barnets genetiske mor, selv om hennes partner ikke nødvendigvis var barnets genetiske far.» Slik argumenterer mindretallet i Bioteknologirådet for at eggdonasjon fortsatt skal være forbudt i Norge.

De anser det altså som naturlig at et par får barn med en annen manns arvemateriale, men unaturlig når arvematerialet kommer fra en kvinne. Dette til tross for at sæddonasjon også foregår gjennom en «unaturlig» prosess, der egget befruktes på et laboratorium. Dette synet har dessverre hatt stort politisk gjennomslag, og forhindret en legalisering av eggdonasjon.

Prosessen kvinner og menn må gjennom for å donere arvemateriale er svært ulik. Mens det er knyttet ytterst lite fysisk ubehag ved å donere sæd, tvert imot, er det å donere egg både tidkrevende og ubehagelig. Donorkvinner må få hormonbehandling i flere uker, gjennom en rekke legebesøk, samt en ofte smertefull uthenting av egg.

Det er derfor mulig å argumentere for at det er en prinsipiell forskjell mellom det å donere egg og sæd. Så lenge donasjonen er frivillig, er likevel ikke denne forskjellen et godt nok argument for å forby kvinner å dele sine egg med barnløse par.

Ser man saken fra barnets side, er den prinsipielle forskjellen langt mindre. Motstanderne har trukket frem forvirringen som oppstår når man har både en biologisk mor/fødemor (som har båret frem barnet), en genetisk mor (donoren) og en sosial mor (ved eggdonasjon, samme som fødemor).

Begrepene kan være forvirrende nok, men trolig mer for motstanderne av eggdonasjon enn for barnet. Det bør ikke være en større pedagogisk utfordring å forklare et barn at foreldrene fikk låne et egg enn et frø. Tvert imot er den store fordelen ved eggdonasjon at fødemoren får en sterk tilknytning til barnet som det har båret i magen i ni måneder.

Et hyppig brukt argument mot å tillate eggdonasjon, også av mindretallet i Bioteknologirådet, er at forbudet er en viktig skranke mot surrogati. Det er et svakt argument. Surrogati har en rekke etisk problematiske sider, ikke minst knyttet til surrogatmorens helse, og bør forbli forbudt. Surrogati innebærer dessuten et brudd på prinsippet om at den som føder barnet også er barnets mor.

Bioteknologirådet foreslår flere begrensninger på eggdonasjon, som krav om kjent donor, aldersgrense for å motta egg, forbud mot dobbeltdonasjon (både donasjon av egg og sæd), samt at kun overskuddsegg fra prøverørsbehandling kan doneres.

Det sistnevnte kravet er for strengt. Selv om det innebærer et ubehag for donoren, bør kvinner som ønsker det få dele egg med barnløse par.

Eggdonasjon bør nå bli tillatt i Norge, slik det er i våre naboland. Ikke av hensyn til likestillingen, men fordi argumentene for å forby det ikke holder.

Publisert
BT anbefaler

Skjelt ut av Wolfe: – Det likte jeg godt!

Brann har gått 20 seriekamper uten å tape.

LES SAKEN

Mest lest akkurat nå

  1. Kampsportinstruktør siktet for seksuell omgang med mindreårig. Utelukker ikke flere fornærmede.

  2. I det stille har 79-åringen bygget opp en av byens største bedrifter. – Beste noensinne.

  3. Store forskjeller mellom kommunene. Her får innbyggerne billigere strøm.

  4. Togene står mellom Bergen og Arna: – Umulig å si hvor lang tid det tar

  5. Tror lærerstreiken vil vare lenge. Disse rettighetene har foreldre.

  6. Vil ha nullutslipp i Bergen innen 2026. Forventer ikke det samme av Askøy.