Kollektive Bergen

Det neste byrådet må ha som ambisjon å dra Bergen gjennom en kollektivrevolusjon de neste fire årene.

DEN SISTE UKEN har vi i BT tatt for oss kø— og trafikkutfordringen til Bergen. Vi skal diskutere det videre på folkemøtet på Logen i kveld.

Løsningen på den stadig økende trafikken inn, ut, og gjennom byen er et opplagt valgkamptema. Vi vet at trafikken øker hvert år, og vi vet at alle trafikkprognoser så langt er blitt overgått av virkeligheten. Vi vet at Bergen er en by med naturlige begrensninger for veiutbygging. Selv om noen - og de finnes knapt - skulle mene at vei er det eneste riktige for fremtiden, er det altså ikke mulig å gjennomføre det uten å ødelegge Bergen og omland.

SAMTLIGE POLITISKE PARTIER mener at Bergen må satse på kollektivtrafikk. Alle mener at samarbeidet med omegnskommunene må bli bedre. De fleste ser at Bergens utfordring på området handler om tre ting: køer og bortkastet tid i reising, en by som kveles av trafikk, og en klimautfordring som bare blir tydeligere. Alt dette går ut over innbyggernes livskvalitet, og i siste instans attraktiviteten til regionen vår.

Køproblemene er det folk merker mest på kroppen, i hverdagen. Det må bøtes på med en strategi på kort sikt, og en strategi på lang sikt. Flere kollektivfelt, og enhetstakst på bussene også til omegnskommunene, må kunne gjennomføres innen kort tid. Fylkespolitikerne må jobbe for at rutene er attraktive, at bussene går hyppig, og at reisetiden er til å leve med.

NÅR POLITIKERNE SKAL jobbe på lang sikt, er det flere forhold de må ta med i vurderingen. Gårsdagens måling i Bergens Tidende viser at bergenserne har omfavnet Bybanen, og tanken om en utvidelse av prosjektet. Både køvirkeligheten og klimadebatten kan ha utløst forståelse for at den fremtidige samferdselsstrategien må være mangfoldig, men bygge på kollektivtransport i og rundt Bergen. Politikerne har fått et vindu, der de kan heve kollektivambisjonene, med innbyggernes velsignelse. Bergensprogrammet er påbegynt, men er bare et delsvar. De som stiller til valg i høst må ha ambisjoner som går ut over programmet.

DET ER IKKE NOK å servere festtaler med formuleringer som «vi vil satse på kollektivtrafikk». Vi må få vite hvordan. Når en politiker snakker om park-and-ride må vi få vite hvor de ser det for seg. Vi må få vite hvilke initiativ de har tatt, eller planlegger å ta, overfor omegnskommuner. Og vi må få vite når vi kan forvente å se resultater. Det har skjedd skuffende lite på dette området de siste fire årene.

OMFAVNES: Gårsdagens måling i Bergens Tidende viser at bergenserne har omfavnet Bybanen, og tanken om en utvidelse av prosjektet. Illustrasjonen viser hvordan Bybanen kan bli seende ut innvendig.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».