• GODT RÅD: Utvalgsleder Bjørn Tore Godal har selv vært utenriks- og forsvarsminister for Arbeiderpartiet. Hans klare og gode råd til dagens regjering er at statsrådene må ha langt mer forpliktende og regelmessige orienteringer til Stortinget enn hva som har vært tilfelle. FOTO: NTB Scanpix

Økt åpenhet om krigføring

Rapporten om den norske innsatsen i Afghanistan må føre til langt større åpenhet om norske styrkers deltakelse i internasjonale operasjoner.