• ALVORLEG: I september stengde eit ras fylkesveg 609 ved Hundsåna mellom Førde og Askvoll. Det skal berre bli meir av dette i åra som kjem. FOTO: Paul S. Amundsen (arkiv)

Langtidsvarsel: alvorleg rasfare

Regjeringa prioriterer ikkje arbeidet mot ras, skred og flaum. Vestlandet er taparen.