Symbolsk viktig olje-exit

Regjeringa gjer klokt i å la Oljefondet selje seg ut av oljeaksjar, sjølv om det først og fremst er ei symbolsk handling.

Publisert Publisert

OLJEFONDET: Finansminster Siv Jensen (Frp) seier det handlar om å spreie risiko, når Oljefondet no skal selje seg ned i oljeaksjar. Men til det er nedsalet for lite. Som symbol i klimakampen, er det derimot viktig, skriv BT på leiarplass. Foto: Cornelius Poppe, NTB scanpix

iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Finansminster Siv Jensen (Frp) understreka at regjeringa framleis har tru på oljenæringa, då ho fredag konkluderte at Oljefondet skal selje oljeaksjar. Verknaden let likevel ikkje vente på seg: fleire av verdas største oljeselskap falt fleire prosent på børsane.

Det er liten tvil om at vedtaket er ein siger for Venstre. Nestleiar og miljøvernminister Ola Elvestuen (V) karakteriserer det som «den viktigaste klimabeslutningen vi har gjort i denne regjeringen».

Les også

– Dette vil bli lagt merke til i hele verden

Noregs Bank skapte bølgjer i verdas finansmarknader i 2017, ved å foreslå at Oljefondet skulle kaste ut alle oljerelaterte aksjar, verdt rundt 320 milliardar kroner.

Regjeringa er langt meir forsiktig. Deira vedtak betyr at Oljefondet berre skal ut av selskap som er klassifisert som oppstrømsselskap av indeksleverandøren FTSE Russel. Ifølgje E24 utgjer dette berre 20 prosent av selskapa Oljefondet sjølve foreslo, rundt 66 milliardar kroner. Alle dei store oljeselskapa slepp unna, ifølgje Bloomberg.

Nedsalet er for lite til at regjeringa har noko særleg truverd når Jensen hevdar det handlar om å gjere staten mindre sårbar for eit varig fall i oljeprisen. Statens eigardel i Equinor er til samanlikning verd 425 milliardar kroner, medan Statens direkte engasjement i petroleumsverksemda (SDØE) i fjor vart verdsett til nær 1100 milliardar.

Det regjeringsoppnemnde Thøgersen-utvalet gjekk i fjor inn for å droppe nedsal i Oljefondet. I staden kunne staten selje seg ned i Equinor og SDØE. Lite tyder på at regjeringa ønskjer det, fordi det vil vere politisk upopulært.

Fredagens kunngjering har difor først og fremst verdi som signal til verdas aksjemarknader, om at oljeaksjar no er meir utrygge. Men det er eit signal ein ikkje skal undervurdere.

Kapitalflukt har allereie ført til store kutt i kolindustrien, og signala frå verdas største statlege investeringsfond kan svekkje oljeselskapas tilgang på kapital. Det kan òg vere med på å presse oljeselskapa til å vri deira investeringar mot fornybar energi.

Difor er fredagens kunngjering viktig, om enn av ein annan grunn enn den finansminsteren la fram.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».