Lytt til ungdommen

Statsministeren bør lytte til ungdomspartia som krev ein meir ansvarleg økonomisk politikk.

Publisert: Publisert:

OLJEJUKS: Regjeringa vil finansiere nytt regjeringskvartal og ny fregatt med å bruke oljepengar utanfor budsjettet, og får kritikk frå Unge Venstre og KrFU. – Lytt til ungdommen, meiner Bergens Tidende. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB Scanpix

Regjeringspartia Høgre, Frp, Venstre og KrF ønskjer å jukse seg til meir oljepengebruk. Dei vil nemleg finansiere nytt regjeringskvartal og ny fregatt med å bruke oljepengar utanfor budsjettet.

To av regjeringas ungdomsparti kjem no med hard kritikk mot Erna Solbergs (H) mannskap.

– Uansvarleg, seier Unge Venstre-leiar Sondre Hansmark til NTB.

– På grensa til å lure veljarane, seier KrFU-leiar Martine Tønnessen i same sak.

Dei to ungdomspartileiarane har heilt rett. Og når ungdommen ber dei vaksne om å vere meir ansvarlege, bør regjeringa lytte. Unge Venstre og KrFU står ikkje åleine. Både Unge Høgre og FpU har tidlegare kritisert regjeringa for å bruke for mykje pengar.

Det næraste Noreg kjem borgarlege parti er desse ungdomspartia.

Les også

BTs leiar: Budsjettdisiplinen søkk

Handlingsregelen er til for å halde kontroll på bruken av sparepengane. Dette er framtidas pengar.

Både fregatten og regjeringskvartalet er uføresette utgifter, men dei må handterast innanfor budsjettet.

Alt anna er ei fallitterklæring, og det er ungdommen som får rekninga i form av auka skattar eller mindre velferd.

Kritikken mot regjeringas oljepengebruk er tilnærma unison – venstresida er òg med.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre sa følgjande i Stortinget i førre veke:

– I 2013 sa ho at ho var garantist for handlingsregelen. No ser me korleis Frp har påverka henne.

Støres kritikk er på sin plass, men opposisjonen vil òg auke pengebruken. Venstresida vil gjere det ved å auke skattane, noko som heller ikkje er rett medisin.

Les også

Hans K. Mjelva: Sjå opp for tjuvtriks i statsbudsjettet

Norske politikarar må lære seg å prioritere. I budsjettrunde etter budsjettrunde er det mest snakk om kva felt som får flest nye pengar. I dag må staten bruke meir enn 200 milliardar oljekroner for å dekkje utgiftene.

Det kjem ei tid der olje og gass ikkje kan sprøytast inn i velferdsstaten. Nye skattar og avgifter er ikkje «den nye olja». Dersom Noreg skal ha ein sjanse til å gå rundt når oljeinntektene fell, må utgiftsveksten under kontroll.

Det kjem ikkje til å bli lettare å prioritere i tiåra som kjem, så det er berre til å byrje å øve. Noreg treng ein ansvarleg økonomisk politikk – sjølv i gode tider.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».