• ASYLRETTEN: Den beste måten å sikre asylinstituttet på, er å sørgje for at folk som ikkje har eit beskyttelsesbehov får avslag på søknaden sin, meiner BT. No skal UDI vurdere asylgrunnlaget til folk som har opphaldsløyve. FOTO: Terje Bendiksby, NTB Scanpix (arkiv)

Asylantar må ha beskyttelsesbehov

UDIs gjennomgang av gamle asylsaker er prinsipielt sett rett, men kan bli svært kostbar.