Vestland trenger et kulturminneløft

Staten, fylket og kommunene må bidra mer for å hindre at norske museer forfaller.

Publisert Publisert

HARDANGER MUSEUM: Morten Haavik skifter ut tak og vegger på bygninger i Agatunet. Økt ekstremvær gjør det ekstra utfordrende å vedlikeholde gamle trebygg på Agatunet. «Både staten, fylket og kommunene bør prioritere å ta vare på fellesskapets kulturarv høyere», mener BT. Foto: Eirik Brekke

Behovet for bedre vedlikehold av kulturminner i gamle Hordaland fylke er prekært. Etterslepet nærmer seg nå 900 millioner kroner totalt, viser en rundspørring BT har foretatt.

Det er en varslet krise. Museene har i flere år meldt fra om eskalerende ødeleggelser, blant annet på grunn av mer ekstremvær. Politikerne kan ikke lenger la regionens kulturhistorie forvitre på denne måten.

Forventningene til stortingsmeldingen om kulturminnepolitikken, som skal komme i første halvår, er store.

Klima- og miljødepartementet har varslet at meldingen skal være «en integrert del av en moderne klima- og miljøpolitikk».

Det bør bety at meldingen kommer med løsninger på hvordan kulturminnene skal sikres for fremtiden, og med signaler om hvordan opprustningen skal finansieres.

Les også

Historiske bygninger smuldrer opp på grunn av vannlekkasjer, råte og billeangrep

Kulturminister Trine Skei Grande (V) har ansvaret for landets museer, og bør kunne påvirke innholdet i meldingen.

Hennes prosjekt er å redefinere og modernisere norsk kulturpolitikk. Dette har fått sitt uttrykk gjennom en serie stortingsmeldinger og utredninger.

Arbeidet er nødvendig og prisverdig. Men det er også fare for at politikken blir så overordnet og abstrakt at museer som trenger konkrete løsninger nå, må vente ytterligere flere år. Landets kulturminner kan ikke vente.

Å ta inn etterslepet vil bli komplisert og dyrt. Mange bygg er verneverdige, og skadeomfanget noen steder er uoversiktlig.

Det er naturlig at en satsing på kulturminnevern kommer med krav om sammenslåinger av museer, omstrukturering og lavere driftskostnader. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig.

Les også

Det er ingen selvfølge at Bergen også skal være landets viktigste kulturby i fremtiden

Men like viktig er å sørge for at museene får hjelp til å dekke kostnadene ved ekstraordinært vedlikehold, slik at det ikke belaster de vanlige driftsbudsjettene over lang tid.

For det første er det en offentlig oppgave å sørge for at verdifulle kulturminner ikke forfaller.

For det andre er det viktig å gjøre museene så attraktive at folk faktisk ønsker å oppsøke dem, og sørger for å gi museene stabile inntekter. Bygninger til nedfalls eller under presenning er ingen publikumsmagnet.

Uerstattelige bygg, fra Troldhaugen og Siljustøl i Bergen til Agatunet i Hardanger, har stort behov for ressurser til vern og vedlikehold. Både staten, fylket og kommunene bør prioritere å ta vare på fellesskapets kulturarv høyere.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».