• TANKESMIA: «... og så kan vi tenke på skule», sa Marte Gerhardsen, leiar i Tankesmia Agenda, etter å ha lagt vekt på skatt i kampen mot ulikskap. Men det er mykje meir som må gjerast. FOTO: Ørjan Deisz

Ulikskap krev ulike løysingar

Kampen mot økonomisk ulikskap kan ikkje berre handle om å skattleggje dei rike.