• SIKKERHET: Et omfattende dataangrep på over 200.000 maskiner over hele verden rammet i helgen. Sikkerheten må skjerpes. Bildet er fra NorCERT, Nasjonal sikkerhetsmyndighet sitt senter for overvåking av datatrusler. FOTO: Håvard Bjelland

En vekker for datasikkerheten

Den digitale infrastrukturen er skremmende sårbar. Sikkerheten må skjerpes.