Problemet blir stående

Bosetterne i Hebron ble en provokasjon Israel måtte fjerne. Men det er bosettingene ellers på Vestbredden som hindrer freden.

Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 13 år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

YTTERLIGGÅENDE BOSETTERE ville gjenerobre Hebron som jødisk by, og bandt den israelske hæren til å forsvare dem mot ufreden de selv skapte. En gruppe okkuperte i fjor et hus midt i byen, og begynte å terrorisere sine omgivelser. Enda et fort var satt opp, enda en lunte tent. Situasjonen var uholdbar ikke bare for palestinerne, men også for de israelske myndighetene. Israels høyesterett fastslo at husokkupasjonen var ulovlig, og denne uken aksjonerte israelske sikkerhetsstyrker. Det var på tide.

Med snarlig valg i Israel kan tidspunktet likevel synes lite gunstig. Opposisjonspartiet Likud konkurrerer i å være tøff med palestinerne. På den andre siden vil israelere flest betrakte bosetterne i Hebron som ekstremister, ikke som Israels forsvarere. Det er de da heller ikke. Israels interesser er knyttet til stabilitet i Midtøsten, det vil si fred med palestinerne. Bosetterne i Hebron ønsket konflikt for å fordrive dem. Når bosetterne så møter motstand, trekker de forbindelsen til nazismen og anklager de israelske myndighetene og verden for å ville gjøre Hebron «jøderen». Sånn kan man snu verden på hodet.

DET ER POSITIVT at Israel stanser ekstremistene, selv om de lover å fortsette krigen mot både palestinere og israelske myndigheter, hjulpet av ytterliggående støttespillere som strømmer til. Men er det løfterikt at Israel handler? Bare dersom det varsler en omlegging av bosettingspolitikken på Vestbredden. På tross av Oslo-prosesser, løfter om innrømmelser og ord om en tostatsløsning har denne politikken fortsatt uanfektet.

Israel skiller mellom lovlige og ulovlige bosettinger. Det er et skille som ikke kan forenes med en løsning på konflikten mellom israelere og palestinere. En tostatsmodell betyr slutt på okkupasjon. Så enkelt – og vanskelig – er det. Slik Vestbredden nå er delt opp og redusert, er en palestinsk stat umulig, og de israelsk-palestinske forhandlingene blir en fiksjon. At bosetterne må ut av et hus i Hebron, endrer ikke på det. De trakk bosettingspolitikken for langt, men Israel har ikke oppgitt denne politikken.

Publisert