Samlet i mangfoldet

Det må være et inkluderende Europa som står samlet mot terror.

VERDIER UNDER PRESS: Mot oss har tyranniet hevet sin blodige fane, synges det i Marseillaisen. Frykten skal ikke få legge seg over Europa, men heller ikke naivitet. FOTO: THIBAULT CAMUS

Den franske revolusjonens slagord Liberté, égalité, fraternité fikk denne helgen selskap av et nytt ord: unité. Etter fredagens terror appellerte Frankrikes president François Hollande til samhold og enhet.

Den enheten må omfavne Europas mangfold, ikke være ekskluderende mot minoriteter. Vi trenger samhold på tvers av nasjoner og ­religioner hvis frihet skal vinne over terror.

Denne gangen var det Paris. Neste gang, og det er grunn til å tro at det blir en neste gang, kan det være Roma. En bombe kan gå av i Berlin. Skudd kan bli avfyrt i Amsterdam. Brussel, Madrid, København, London — alle er byer som er blitt rammet av terror i dette århundret.

Utfordringen er felles for Europa. Det er også løsningene.

Gjennom fellesskap og aksept for mangfold har Europa blitt en fredelig verdensdel. I løpet av de 70 årene som har gått etter annen verdenskrig, har båndene på tvers av kontinentet blitt knyttet tettere sammen.

Fredagens vennskapskamp mellom Tyskland og Frankrikes fotballandslag illustrerer at fred er mulig. Bomben som smalt like unna, viser at freden er skjør.

Integreringen har sviktet når europeiske borgere lar seg omvende til terrorister mot eget land.

Mot oss har tyranniet hevet sin blodige fane, synges det i Marseillaisen. Frykten skal ikke få legge seg over Europa, men heller ikke naivitet.

Hollande omtalte angrepet som en krigserklæring. Uttalelsen er en eskalering av konflikten mot Den islamske stat (IS). Dessverre er det en presis beskrivelse av situasjonen.

Frankrike og andre vestlige land har bombet IS i Syria og Irak. Angrepene handler om å stå opp for liberale verdier. Kampen mot IS føres for å beskytte den uskyldige sivilbefolkningen mot tyranner, for å kjempe for den mest grunnleggende av alle liberale verdier: retten til liv.

Men dette er ingen tradisjonell krig. IS’ mål er ikke militære, men sivile. De bruker vold for å fremme deres ekstreme tolkning av Koranen som den eneste rette. Gjennom terroren rekrutterer de europeiske muslimer til deres brutale krig.

Integreringen har sviktet når europeiske borgere lar seg omvende til terrorister mot eget land.

Islam er en del av Europa. For å hindre IS i å spre deres ekstreme budskap, må muslimer føle seg inkludert i det europeiske fellesskapet.

Krigsretorikken må ikke føre til en mistenkeliggjøring av alle muslimer. Mange av asylsøkerne som nå kommer til Europa, flykter fra nettopp IS. De er våre allierte, ikke fiender.

Retorikken om enhet må ikke oppfattes som det gamle Europa, et hvitt og kristent samfunn. I så fall risikerer vi bare dypere splittelse, og enda mer terror.

Europa er - og skal være - en tolerant, ­inkluderende og mangfoldig del av verden. Disse verdiene er under press, og kan kun bevares i fellesskap.

De siste 70 årene har samhold på kontinentet gitt fred mellom nasjoner som før var bitre fiender. Nå er det et nytt Europa som trenger unité .

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».