Et forsiktig sykelønnsforslag

Holden-utvalgets forslag om kutt i sykelønnsordningen er så forsiktige at regjeringens fredning av ordningen fremstår som en tabbe.

Publisert Publisert

SYSSELSETTING: Torsdag fikk arbeidsmininister Anniken Hauglie en rapport fra Sysselsettingsutvalgets leder, professor Steinar Holden. Dessverre hadde Hauglie allerede gitt LO vetorett på et av de viktigste forslagene, skrive BT på lederplass. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) hadde knapt fått Sysselsettingsutvalgets rapport i hende, før LO torsdag varslet full krig. Utvalget foreslår å kutte sykelønnen til 80 prosent av lønn etter et halvt år. Det får LO til å se rødt, selv om forslaget er mindre radikalt enn det daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap) prøvde å få gjennom i 2006.

LOs motstand mot ethvert kutt i sykelønnsordningen er rituell og lite konstruktiv. Etter hvert som landene rundt oss har strammet inn sykelønnsordningene, står Norge nå alene på toppen med et sykefravær på rundt 3,5 prosent (2017).

Sverige er nærmest med rundt 2,4 prosent, mens land som Danmark og Nederland har godt under to prosent.

Les også

BT-leder: Trygdefellen

Venstresidens svar har vært avtalen om et inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen. Avtalen ble innført for å få ned sykefraværet og antallet på uføretrygd, etter en kraftig økning på 1990-tallet. Problemet er at verken sykefraværet eller andelen på uføretrygd er blitt særlig redusert, siden avtalen ble inngått første gang i 2001.

Likevel valgte regjeringen å frede sykelønnsordningen ut 2022, da de fornyet IA-avtalen i desember. Regjeringen ga også etter for press fra fagbevegelsen, og fjernet et forbehold om at en skulle se an konklusjonen fra Sysselsettingsutvalget.

Det var en tabbe. Selv om utvalget drøfter en rekke andre forslag for å få opp sysselsettingen, er det liten tvil om at sykefraværet vil forbli høyt så lenge ytelsene er de samme.

Utgangspunktet for Sysselsettingsutvalget er et urovekkende fall i sysselsettingsraten, altså andelen av befolkningen i arbeidsfør alder som jobber. Det vil bli en stadig større utfordring, ettersom oljeinntektene vil falle og andelen eldre vil øke.

Et kutt i sykelønnsordningen er viktig, både for å redusere statens utgifter og for å få flere i arbeid. Sysselsettingsutvalgets forslag viser en retning, ved at både kutt-forslaget og andre tiltak er rettet mot å få ned langtidsfraværet.

Da Stoltenberg forsøkte å stramme inn sykelønnsordningen i 2006 ble han møtt med kompakt motstand fra begge sider i arbeidslivet. Nå skal partene, med LO og NHO i spissen, drøfte utvalgets rapport videre med representanter fra regjeringen.

Fredningen av sykelønnsordningen er en lite konstruktiv inngang til disse forhandlingene. Partene bør derfor vise en langt mer ydmyk holdning til utfordringene, og løsningene, enn dem LO har gitt uttrykk for de siste dagene.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».