Bryggen treng ei turistbremse

Turiststraumen på Bryggen i høgsesongen bør regulerast, men inngangspengar er ikkje uproblematisk.

Publisert Publisert

ALTFOR MYKJE FOLK: Den veldige veksten i turismen i Bergen, ikkje minst frå cruiseskipa, minskar opplevinga av Bryggen for alle, meiner BT. Foto: Roar Christiansen (arkiv)

  1. Leserne mener

Stiftinga Bryggen vil krevje inngangsbillett av turistgrupper frå 2020, kunne BT fortelje i går. Grunnen er at den enorme tilstrøyminga av turistar skaper slitasje og lange køar i høgsesongen.

Det er lett å forstå at stiftinga treng å regulere straumen av folk i sommarmånadene. I fjor vandra nær to millionar menneske i dette verdsarvområdet.

På dei mest hektiske dagane er det 38.000 vitjarar i og mellom dei tettbygde trebygningane på Bryggen. Det seier seg sjølv at det òg kan vere eit tryggleiksproblem, som leiar Bent-Håvard Øyen i Stiftinga Bryggen peikar på.

Den veldige veksten i turismen i Bergen, ikkje minst frå cruiseskipa, minskar opplevinga av Bryggen for alle.

Folkemengda slit òg på bygningane, noko som blir forsterka av at enkelte vandalar òg riv av bitar av bygningane og tek dei heim som suvenir.

Les også

Neste år må turistgrupper betale for å komme inn på Bryggen

Tidlegare reiselivssjefar har påpeikt at attraksjonane i Bergen sentrum er reiselivet sine «produksjonslokale».

Men i motsetnad til andre næringar, overlèt turistnæringa alle utgifter til drift og vedlikehald av «lokala» til det offentlege.

At turistane er med på å betale for vedlikehaldet av kulturminnet, er difor rimeleg.

Førebels vil stiftinga berre ta betalt av større turistgrupper som er på ein arrangert, guida tur. Dei norske guideselskapa som Bryggen har avtale med, slepp inngangspengar.

Med ei slik avgrensing er ikkje tiltaket urimeleg. Vedlikehaldet av Bryggen er eit spleiselag, og då bør ikkje cruisebåtreiarlag og andre operatørar sleppe unna.

Bryggen vil her kome i selskap med ei rekke andre område som står på verdsarvlista til Unesco. Mange av desse er truga av masseturisme, og har difor innført reguleringar av ulikt slag. Inngangspengar er her eit verkemiddel, gjerne saman med meir kvantitative reguleringar.

Les også

Bergensarane må ta tilbake Bryggen!

Men innføring av inngangspengar er ikkje utan problem, heller ikkje på Bryggen.

Området er eit historisk minne i verdsskala, og bør difor vere tilgjengeleg for alle, uavhengig av lommeboka. Ikkje minst er det ei viktig kopling til eiga historie for folket som bur i byen.

Difor er det viktig at Stiftinga er varsam, og ikkje utvider ordninga til ei generell inngangsavgift for alle.

Å formidle til turistnæringa kor viktig varsemd og respekt for kulturminnet er, vil vere ei like viktig oppgåve i åra som kjem.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».