NSBs bytog

Tog fra Åsane til Flesland ville gitt Bergen både i pose og sekk. Motforestillingene gjelder det økonomiske fundamentet for NSBs forslag.

Publisert Publisert
  • Bergens Tidende

TUNNELÅPNING: Prosjektleder for Persontog Plan i NSB, Marit Petersen, håper ikke tunnelsyn på bybaneutbygging skal sperre for togsporet. Foto: EIRIK BREKKE

iconDenne artikkelen er over ni år gammel

Bergen har mindre nærtogforbindelser enn Oslo, Trondheim og Stavanger. Hvis rettferdighet var en politisk ledestjerne, burde det ikke være vanskelig å skaffe statlige midler til å realisere NSBs forslag om direkte og rask togforbindelse mellom Åsane Senter og Flesland, via sentrum, Haukeland/Kronstad og Oasen. Men ettersom det er statens penger det står på, 7.2 milliarder kroner til persontog alene, må det skaffes politisk ryggdekning på regjeringshold. Og det må skje samtidig med påvirkningsarbeidet for å skaffe økte statlige tilskudd til Bybanen.

Les også

[No available link text]

Prosjektleder for Persontog Plan i NSB, Marit Petersen, har rett i at tog og bybane ville supplere hverandre, og at den skinnegående trafikken til sammen ville gitt Bergen et særdeles ønskelig kollektivtilbud.Hun kan dessuten vise til at baneforbindelsen tvers gjennom sentrum, fra Minde til Bontelabo, allerede ligger klar. Når hun også kan lokke med fem minutters kjøretid fra Åsane Senter til Nygårdstangen og femten minutts kjøretid videre til Flesland, lyder det som musikk i de reisendes ører.

Baneforbindelsen gjennom sentrum ligger allerede klar

For lokalpolitikerne, og de bompengebetalende bilistene, er det ekstra fristende at det er staten som finansierer hele togtrafikken, i motsetning til Bybanen. Stortingsrepresentant Arne Sortevik (Frp) viser til at Oslo får nesten 600 millioner statlige kroner i tilskudd til persontogtrafikken, mens Bergen blir avspist med 20 millioner kroner i tilskudd til togpassasjerer fra Arna og østover. Trondheim og Stavanger har også vesentlig større tilskudd enn Bergen; staten har nylig spandert to milliarder kroner på ny forstadsbane fra Stavanger og sørover. Skjevfordelingen har vært brukt som argument for økte statlige tilskudd til Bybanen, den kunne også vært brukt som argument for behovet for bytog mellom Åsane og Flesland.

Bergens bytog kunne også skaffet jernbaneforbindelse til en ny godshavn på Flesland for 1.3 milliarder kroner ekstra. Det er imidlertid mye som tyder på at Hordaland fylkeskommune heller vil satse på den nåværende havnen, supplert av Ågotnes og Mongstad. NSBs forslag er da heller ikke bundet opp til godshavn på Flesland.

Bytogprosjektet må få en ny og grundig overveielse. Den må Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune kreve fremskyndet, med stortingspolitikerne på hordalandsbenken som pådrivere. Den sterke byveksten som er ventet, like mange nye innbyggere innen 2040 som det nå bor i Trondheim, tilsier at kollektivtransport må prioriteres stadig høyere. Det synes regjeringen å ha forstått, og det må lokale og regionale politikere utnytte for alt det er verdt.

Hva mener du? Diskuter under:

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».