En statsadvokat kan ikke opptre som rusaktivist på jobb

Det er ikke rart at vanlige politifolk ikke ser problemer med rolleblanding, når selv ikke en av lederne i påtalemakten gjør det.

  • Bergens Tidende
    Bergens Tidende
Statsadvokat Geir Evanger ser ingen problemer med at han samtidig er nestleder i den ruspolitiske interesseorganisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening. Det burde han, skriver BT på lederplass.
Publisert Publisert
iconLeder
Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

De siste ukene har Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) blitt hyppig debattert.

NNPF er en privat interesseorganisasjon. Medlemmene jobber aktivt for å hindre rusreform og avkriminalisering av narkotika.

De fleste av de 3600 medlemmene er politifolk, og har i flere tilfeller opptrådt på en sånn måte at det har vært vanskelig for publikum å skille organisasjonen fra etaten. Denne rolleblandingen er høyst problematisk.

Foreningens nestleder heter Geir Evanger, og på dagtid jobber han som statsadvokat ved Det nasjonale statsadvokatembetet. Blant annet var han en av tre representanter for Riksadvokaten, da Stortinget arrangerte høring om rusreformen i mars.

Les også

Politiets tilknytning til Narkotika­politi­foreningen skal granskes eksternt

Som statsadvokat har Evanger påtalemyndighet, og er en viktig del av det norske rettsvesenet. Han er en del av apparatet som skal sikre norske borgere rettssikkerhet og rettferdig behandling under loven.

På fritiden jobber han altså samtidig med å påvirke politiske beslutninger og hindre potensielle lovendringer gjennom sitt verv i NNPF.

Rolleblandingen er åpenbart problematisk. Det ble tydelig under høringen i Stortinget, da Evanger ble irettesatt av Riksadvokaten i synet på om politiet har anledning til å ransake stoffbrukere.

Likevel ser Evanger fremdeles ikke selv problemet. Onsdag uttalte han på NRKs Dagsnytt 18 at «jeg jobber med det samme på jobben som jeg gjør i foreningen. Det er stort sett sammenfall mellom det jeg gjør disse stedene.»

Sitatet viser med at selv lederne i NNPF har problemer med å skille hvor deres ulike embeter begynner og slutter.

Norske borgere som skal gjennom en rettssak mot staten, må kunne føle seg trygge på at de møter et profesjonelt, nøytralt og rettferdig apparat.

Nå har Evanger vist at de heller treffer en statsadvokat med alvorlig politisk slagside, som ikke ser ut til å forstå at han ikke kan benytte embetet til å drive rusaktivisme.

Dette er egnet til å undergrave tilliten til befolkningens rettssikkerhet, til staten, domstolene og til påtalemyndigheten.

Les også

Dette ligner korrupsjon. Hvorfor har ingen arrestert politiet før?

Politidirektøren har varslet at de vil gjennomføre en ekstern gransking av forholdet mellom politiet og NNPF. Det er klokt. Sammenblandingen har brutt noe av tilliten til politi og påtalemyndigheten.

Men skal en slik gransking gjenopprette tilliten, bør det ikke herske noen tvil om at granskerne får frie tøyler, og et mandat som tar for seg alle de relevante sidene av saken.

Publisert
  1. Narkotika
  2. Politiet
  3. Lov og rett

Les mer om dette temaet

  1. «Politiet skal verken ta skyte­våpen eller personlige meninger med seg inn i skolegården»

  2. Skal granske om politiet bryter loven når de ransaker folk

  3. Den lovbrytande makt

  4. Advarer mot å tillate inhalering av heroin

BT anbefaler

Ny koronahverdag mandag: Dette er de viktigste endringene

Fra 27. september endrer koronahverdagen seg ganske mye. Dette kan det bety for deg.

LES SAKEN