• LEGESTUDENTAR: Det har blitt fleire studieplassar i Noreg dei siste åra. I 2017 var det fleire søkjarar pr. spesialiseringsstilling enn åra før. FOTO: Gorm Kallestad, NTB Scanpix

For lang ventetid til legekontoret

Mykje tyder på at vi har for mange legestudentar.