«Svøm Bergen» til hele Norge

Svømmeopplæringen i Norge er for dårlig. Skolene må ta grep.

Publisert Publisert

FARLIG MORO: I fjor omkom nesten like mange av drukning som i trafikken. Bergens Tidende etterlyser bedre svømmeopplæring på lederplass. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Det varme været gjør at folk trekker mot kyst og vann for å kjøle seg ned. Det gir utslag på en tragisk statistikk.

Så langt i år har 45 personer mistet livet i drukningsulykker. I fjor døde totalt 102 personer av drukning. Det er nesten like mange som de 108 som døde i trafikken, og viser problemets alvorlige omfang.

Årsakene til ulykkene er mange og noen er vanskelige å forebygge. En ting vi imidlertid kan gjøre noe med, er svømmeopplæring for barn.

Norske skoleelever er nå de minst svømmedyktige i Norden. Dette er et paradoks når vi samtidig har verdens nest lengste kystlinje, og sterk tilhørighet til havet.

Tilstrekkelig svømmeopplæring må bli en prioritet, og resten av landet bør se til Bergen. «Svøm Bergen» ble startet av Bergen kommune i 2015, og har fått unison ros.

Prosjektet tilbyr svømmeundervisning hvor en instruktør fra en svømmeklubb står for undervisningen sammen med lærere fra elevenes skoler. På den måten økes kvaliteten på opplæringen, samtidig som lærerne får utviklet sin kompetanse.

Satsingen har gitt målbare resultater på bergensbarnas svømmedyktighet, og fra høsten 2017 vedtok kommunen at alle byens 3000 fjerdeklassinger skulle delta på kurset.

Så heldige burde barn i resten av landet også være. Å kunne svømme er en potensielt livreddende egenskap. Hvorvidt man mestrer kravene til å være svømmedyktig, skal ikke være prisgitt hvor man bor.

Svømmeopplæring ble lenge sett på som foreldrenes oppgave. Også dette blir for vilkårlig. Svømmeopplæring foregår ikke hjemme i stuen. Å dra jevnlig i svømmehallen er mer enn mange har råd til, det samme gjelder turer til varmere strøk.

Mange foreldre har heller ikke tilstrekkelig kunnskap til å gjøre barna svømmedyktige. Foreldre som selv ikke kan svømme, står helt uten mulighet til å følge opp et eventuelt svakt tilbud fra kommunen.

Både foreldres økonomi og svømmeferdigheter gjør barn av innvandrere spesielt utsatte. En undersøkelse fra i fjor viste at samtlige skoler i Oslo som kommer dårligst ut på svømmestatistikken, lå i områder med høy innvandringstetthet.

Dette avspeiles også i statistikken. Redningsselskapet meldte at 20 prosent av dem som druknet i 2017, hadde utenlandsk opprinnelse.

Behovet for svømmeopplæring i regi av skolen, som gjør barna reelt svømmedyktige, er med andre ord skrikende nødvendig. Barn skal ikke være avhengige av at foreldrene har mulighet til å gjøre jobben.

VG skrev mandag om flere millioner ubrukte kroner som er øremerket svømmeopplæring. Disse pengene bør settes i arbeid, og «Svøm Bergen» bør være et godt sted å hente inspirasjon.

I en tidligere versjon av denne saken stod det at «Svøm Bergen» omfattet alle byens 3000 elever. Det riktige er selvsagt at 3000 fjerdeklassinger får svømmeopplæringen.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».