Få fart på «nybrua»

Forsinkelsen på det nye Sotrasambandet er ikke bra for tilliten til det offentlig-private samarbeidet (OPS).

Publisert:

SOTRABRUA: Køproblemene er en betydelig utfordring for alle, ikke minst for dem som forsøker å skape vekst i næringslivet i kommunen. Køene er neppe bra for miljøet heller, mener BT. Foto: BT arkiv

Regjeringen burde vite bedre enn å kaste blår i øynene på øyfolk som sitter timevis i jobbkø på grunn av dårlig forbindelse til fastlandet.

Om to år skulle det nye Sotrasambandet stå ferdig. Nå vet ikke samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) en gang når prosjektet blir lyst ut på anbud. Det betyr flere års ventetid for trafikantene til og fra storkommunen i vest.

Nye prognoser sier nå at sambandet neppe vil være klart før 2026. Det grenser til fallitterklæring for et prosjekt som skulle være et eksempel på hvor effektivt offentlig-privat samarbeid (OPS) kan være.

Den rødgrønne regjeringen prioriterte Sotrasambandet i Nasjonal transportplan (NTP) i 2013. Da Erna Solbergs (H) regjering overtok makten det året, var nettopp OPS vidundermetoden som skulle få fart på viktige samferdselsprosjekter, og sambandet ble nok en gang plassert i første planperiode.

Les også

Ny bro til Sotra lar vente på seg

Det finnes gode eksempler på at OPS har fungert godt. Men for Sotrasambandets del er det åpenbart noe som har gått galt.

Det må være frustrerende for trafikanter og lokalpolitikere at samferdselsministeren ikke makter å komme opp med en plausibel forklaring på tregheten.

Å skylde på lokale planprosesser blir noe enkelt. Her er det tydeligvis andre og mer innfløkte utfordringer som har tatt tid.

En av dem kan ha vært de formelle sidene ved en OPS-avtale, blant annet fordeling av økonomisk og juridisk ansvar. Sotrasambandet er et komplisert prosjekt.

Uansett bør regjeringen være opptatt av å komme til bunns i årsakene, og dele kunnskapen med offentligheten. Her finnes det sikkert læringspunkter for både politikere, byråkrater og planleggerne i Statens vegvesen.

Les også

Høyre-topp vil tegne opp bompengekartet på nytt. Det liker nabokommunene dårlig.

I dag er Sotrabrua fra 1972 den eneste veiforbindelsen med Bergen for de nær 40.000 innbyggerne i nye Øygarden kommune.

Køproblemene er en betydelig utfordring for alle, ikke minst for dem som forsøker å skape vekst i næringslivet i kommunen. Køene er neppe bra for miljøet heller.

Regjeringen må få opp farten i planleggingen av prosjektet som skal knytte den vestlige delen av bergensregionen tettere sammen.

Regjeringen bør ikke fremstille OPS som mirakelkur for alle større veiprosjekter. Forsinkelsene ved Sotrasambandet viser at samarbeidet kan ha sine begrensninger.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».